Rok 2021 został ustanowiony Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901-1981).
 
W tym roku obchodzimy także 120. rocznicę Jego urodzin oraz 40. rocznicę śmierci. Prymas Tysiąclecia był szczególnie związany z KUL oraz z Biblioteką Uniwersytecką. Jako metropolita lubelski w 1947 r. przekazał Uczelni budynek przy ul. Chopina 27, w którym obecnie znajduje się nasza Biblioteka. Wzbogacił również zbiory biblioteczne o jedne z najcenniejszych skarbów – rękopisy z Archiwum Filomatów.
 
Stefan Wyszyński to jeden z patronów roku 2021, o którym Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: „Oby Kościół i naród pozostał mocny dziedzictwem Stefana kardynała Wyszyńskiego. Oby to dziedzictwo trwało w nas”.
 
Dzisiaj, w Wielki Czwartek, chcemy przypomnieć dzieło szczególne, „List do moich kapłanów”, które jest efektem modlitwy i medytacji Prymasa Tysiąclecia. Kardynał Stefan Wyszyński pisał ten tekst, gdy był internowany oraz poddany przymusowemu odosobnieniu. Podczas pracy, bez możliwości korzystania z publikacji teologicznych, cytował zapamiętane fragmenty. Ostatecznie stworzył wyjątkowe świadectwo, dotyczące m.in. tożsamości oraz misji kapłaństwa.
 
Na całość składają się cztery części:

„List do moich kapłanów. Wspólnie z Trójcą Świętą”

https://chamo.kul.pl/lib/item?id=chamo%3A172735...

„List do moich kapłanów. Wspólnie z Kościołem”
„List do moich kapłanów. Wspólnie z moim biskupem”
„List do moich kapłanów. Wspólnie z Ludem Bożym”
 
O początkach własnego kapłaństwa Kardynał mówił:
„Święcenia kapłańskie otrzymałem w kaplicy Matki Bożej w bazylice katedralnej włocławskiej w roku 1924. Byłem święcony sam – 3 sierpnia. Moi koledzy otrzymali święcenia 29 czerwca, a ja w tym dniu poszedłem do szpitala. Była to jednak szczęśliwa okoliczność, gdyż dzięki temu mogłem otrzymać święcenia w kaplicy Matki Bożej. Gdy przyszedłem do katedry, stary zakrystian, pan Radomski, powiedział do mnie: „Proszę księdza, z takim zdrowiem to chyba raczej trzeba iść na cmentarz, a nie do święceń”. Tak się wszystko układało, że tylko miłosierne oczy Matki Najświętszej patrzyły na ten dziwny obrzęd, który miał wówczas miejsce. Byłem tak słaby, że wygodniej mi było leżeć krzyżem na ziemi, niż stać… Byłem święcony przez chorego, ledwo trzymającego się na nogach biskupa Wojciecha Owczarka… Skoro wyświęcono mnie na oczach Matki, która patrzyła na mękę swojego Syna na Kalwarii, to już Ona zatroszczy się, aby reszta zgodna była z planem Bożym”.
 
Publikacje Prymasa Tysiąclecia oraz książki traktujące o Jego życiu i dziele:
 
 
 
 
Zdjęcie Kardynała Stefana Wyszyńskiego dostępne w Bibliotece Cyfrowej KUL: LINK
 

Fot. zbiorów: Sławomir Stasz/BU KUL

 

 

Poprzednie wpisy:

 

 


 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2021, godz. 14:38 - Małgorzata Augustyniuk