Księgozbiór rodziny Czorbów z Krasiłowa na Wołyniu

w zbiorach Starych Druków BU KUL.

Podsumowanie

Wstęp

1. Wprowadzenie

2. Krasiłów - rezydencja Sapiehów i Czorbów

3. Biblioteka Krasiłowska i losy księgozbioru

4. Księgozbiór o. Konstantego Czorby

5. Podsumowanie

 

  W XVIII w. powstawały wielkie i bardzo cenne księgozbiory Czartoryskich, Potockich, Lubomirskich. Do grona tych magnackich rodzin można z całą pewnością dopisać nazwisko Sapiehów - zarówno tych ze starszej linii różańskiej, jak i tych z młodszej linii kodeńskiej.

  Z jednej strony jest wspaniała biblioteka Sapiehów w Kodniu, na temat której powstały na Uniwersytecie Warszawskim dwie prace magisterskie pod kierownictwem prof. Barbary Bieńkowskiej, z drugiej - ta dużo bardziej skromna, której twórcami byli mieszkańcy pałacu w Krasiłowie i ich potomkowie. Księgozbiór przez nich zgromadzony nie był może tak duży jak inne księgozbiory magnackie, liczące po kilka lub kilkanaście tysięcy tomów, ale można nazwać go w pełni naukowym księgozbiorem. Chodzi również o tę część z całości zbioru krasiłowskiego, która znalazła swoje miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. Księgozbiór teologiczny stanowi pewną integralną całość. Obejmuje on wiele zagadnień, prawie ze wszystkich dyscyplin teologicznych. Może więc doskonale służyć ludziom nauki, zgodnie z ostatnią wolą ofiarodawcy, o. Konstantego Czorby.

  Gromadzony księgozbiór odzwierciedlał niejednokrotnie zainteresowania właściciela różnymi dziedzinami życia, sztuką, nauką czy zagadnieniami religii. Wynikało to także z potrzeb intelektualnych człowieka, które domagają się obcowania z piękną książką. Wówczas to tak bardzo prawdziwe stają się słowa Józefa Weyssenhoffa, jednego z najwybitniejszych bibliofilów polskich: "Jaki to przepyszny towarzysz książka piękna - miła oku, zdobyta po długich poszukiwaniach. Choć treść znasz na pamięć, powracasz do ukochanego tomu, jak do przyjaciela, który już wszystko wygadał, ale powtarzając, uśmiecha się ujmująco i dobre czasy przypomina. Książki mają swoje uśmiechy." [ 35 ].

 

Przypisy

35. S. Demby, op. cit. s. 20

 

Autor: Jan Wasilewski
Ostatnia aktualizacja: 14.05.2008, godz. 21:41 - Jan Wasilewski