Uroczyste przekazanie przez

Andrzeja, Janusza i Marka Zalewskich

sześciu dzieł Macieja Kazimierza Sarbiewskiego do naszej kolekcji starych druków.


Uroczystość odbyła się w dniu 25 listopada 2015 roku w Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych BU KUL.

Przekazaniu starych druków towarzyszyła wystawa druków z oficyny Plantin – Moretus oraz dzieł Kazimierza Sarbiewskiego przechowywanych w zbiorach BU KUL.

 

FOTORELACJA

Książka- piękno samo w sobie

Rozmowa z prof. drem Januszem Zalewskim z Florida Gulf Coast University w USA

Przegląd Uniwersytecki  nr 1 (159) 2016


Książki otrzymane w darze od Braci Andrzeja, Janusza i Marka Zalewskich:

 

  1. Lyricorum Libri IV. Epodon Liber unus alterq[ue] Epigrammatum, Antverpiae: ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1632.
  2. Lyricorum Libri IV […], Antverpiae: Officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1634.
  3. Opera poetica quæ innotuerunt, omnia nimirum Lyricorum Libri IV […], Vratislaviae: sumptibus Caroli Godofredi Mayeri, 1753.
  4. Carmina. Nova editio, prioribus longè auctior et emendatior, Parisiis: typis J. Barbou, 1759.
  5. Carmina, Argentorati: ex typographia Societatis Bipontinae, 1803.
  6. Poemata omnia,Staraviesiae: Typis et Sumptibus Collegii S.J., 1892.

 

O Macieju Kazimierzu Sarbiewskim

 

 

   

 

 

 


 

Dr hab. Andrzej Zalewski

Inżynier budownictwa, doktor hab. nauk technicznych (doktorat – rok 1993, habilitacja – rok 2012). Pracował na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska w Katedrze Geotechniki i Budowli Inżynierskich Politechniki Łódzkiej, obecnie w Katedrze Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Jednocześnie jest pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Instytucie Architektury Krajobrazu w Katedrze Kształtowania Otoczenia.

 

Zajmuje się: teorią i praktyką transportu, planowaniem systemów transportu w zagospodarowaniu przestrzennym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień transportu zrównoważonego, w tym uspokojeniem ruchu drogowego, ruchem rowerowym, a także, co się z tym bardzo wiąże – bezpieczeństwem ruchu drogowego.

 

Uczestnik licznych stypendiów zagranicznych, m.in. w Uniwersytecie McGill w Kanadzie. Aktywny uczestnik szeregu konferencji międzynarodowych poświęconych ruchowi rowerowemu, m.in. Światowej Konferencji Rowerowej Velo City Global 2012, która odbyła się w Vancouver w British Columbia w The University British Columbia w Vancouver. Krajowy koordynator Europejskiej Sieci Turystycznych Tras Rowerowych EuroVelo na Polskę Środkową i Południową. 

Prof. dr Janusz Zalewski

Absolwent Politechniki Warszawskiej – studia z zakresu automatyki (1973 rok), w roku 1979 obronił doktorat na Wydziale Elektroniki i uzyskał stopień doktora z nauk technicznych.

 

Pracownik Instytutu Energii Atomowej POLATOM. Następnie, już w USA, pracownik naukowy Embry-Riddle Aeronautical University i University of Central Florida. Od 2002 roku profesor nauk komputerowych Computer Science w Florida Gulf Coast University. Współpracownik licznych instytucji rządowych, w tym: Lawrence Livermore National Laboratory, NASA, FAA, Air Force Research Labs, Nuclear Regulatory Commission oraz prywatnych (biznesowych) w USA: Lockheed Martin, Harris, Boeing. Zajmuje się zagadnieniami inżynierii softwarowej, sieci komputerowych – szczególnie systemami czasu rzeczywistego (safety-critical real-time embedded systems).

 

Znawca i tłumacz współczesnej poezji i prozy amerykańskiej, kolekcjoner, między innymi pierwszych wydań Charlesa Bukowskiego.

 

Green Computing - zielona informatyka. Prof. dr Janusz Zalewski

Przegląd Uniwersytecki - nr 4-5 (156-157)


 

Marek Zalewski 

Artysta plastyk; studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom na Wydziale Rzeźby wraz z wyróżnieniem rektorskim uzyskał w roku 1980. Twórca wszechstronny –

rzeźbiarz i malarz o renomie międzynarodowej. Zajmuje się także rysunkiem, projektowaniem wnętrz i medali.

 

Uczestnik i organizator krajowych oraz zagranicznych sympozjów rzeźbiarskich i ceramicznych. Jego prace prezentowane były w: Polsce, Niemczech, Skandynawii, Belgii, we Włoszech i w Syrii.

 

Z jego inicjatywy – obywatela miasta – powstało w Ciechanowie w 1989 roku Biuro Wystaw Artystycznych oraz Galeria „C". Jest autorem pomnika św. Piotra, patrona miasta Ciechanów. Kierował Centrum Kultury i Sztuki im M. Konopnickiej w Ciechanowie. W swoim mieście zainicjował także rekonstrukcję pomnika Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Za całokształt pracy artystycznej otrzymał Nagrodę im. Franciszka Rajkowskiego.

 

W przestrzeni publicznej wielu miast w Polsce i poza jej granicami znajdują się rzeźby Marka Zalewskiego. Po wernisażach jego obrazy znajdują prywatnych nabywców.

 


Dyrekcja Biblioteki serdecznie dziękuje Ofiarodawcom.


 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2016, godz. 10:56 - Artur Podsiadły