Kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981), zgodnie z uchwałą przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, został jednym z patronów 2021 roku.  W dokumencie m.in. podkreślono: „Wolność Narodu była dla Prymasa Tysiąclecia priorytetem działalności kapłańskiej i społecznej”.  

 

W tym roku obchodzimy 120. rocznicę urodzin Kardynała oraz 40. rocznicę Jego śmierci. 12 września w Warszawie odbędzie się także beatyfikacja Prymasa. Był On szczególnie związany z KUL oraz z Biblioteką Uniwersytecką KUL.

 

Jako metropolita lubelski w 1947 roku przekazał Uczelni budynek przy ul. Chopina 27, w którym obecnie znajduje się Biblioteka. Wzbogacił również zbiory biblioteczne o jeden z najcenniejszych skarbów – Archiwum Filomatów.

 

Biografia Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

 

Ojciec Święty Jan Paweł II mówił: „Oby Kościół i naród pozostał mocny dziedzictwem Stefana kardynała Wyszyńskiego. Oby to dziedzictwo trwało w nas”. Celem niniejszej wystawy jest przybliżenie zarówno sylwetki Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jak i Jego dorobku, który zachował się m.in. w dziełach dostępnych w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL.  

 

Wystawa składa się z dziewięciu części, których oś tematyczną wyznaczają ważne wydarzenia z życia Prymasa oraz przesłania Kardynała kierowane do Narodu Polskiego: 

 

  1. Wierny Bogu, obrońca Kościoła
  2. Jasnogórskie Śluby Narodu 
  3. Oddany Matce Najświętszej
  4. Najdostojniejszy Opiekun KUL 
  5. Duchowny, „List do moich kapłanów” 
  6. Piewca miłości do Ojczyzny i Narodu 
  7. Pasterz wspierający rodziny oraz obrońca życia nienarodzonego
  8. Głoszący godność osoby ludzkiej 
  9. Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński 
  10. Zakończenie, bibliografia

 

Dziedzictwo Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wartości, o których mówił i postawy, do których zachęcał, wypływają z ogromnej wiary, oddania Bogu i Matce Najświętszej. Także z wielkiej odwagi, miłości do Ojczyzny oraz ufności w ludzką dobroć i mądrość.  

 

„Całemu światu – Ojczyźnie, Narodowi, rodzinom, dzieciom, młodzieży, wychowawcom, urzędnikom, zwierzchnikom, ministrom, władcom – wszystkim potrzeba serca. Trzeba otworzyć serce! Dla kogo? Dla własnych braci, dla dzieci jednego Narodu, dla mieszkańców jednego miasta, jednej wsi, dla ludu Bożego parafii, dla rodziny, sąsiadów, dla wszystkich! Trzeba miłować!” 

Warszawa, 24 maja 1972 roku 

 

O bezgranicznej miłości Boga do człowieka Prymas Tysiąclecia mówił: 

 

„Powszechnie mówi się, że: czas to pieniądz. A ja wam powiem: czas to miłość! Bo my wszyscy, jak tu stoimy, jesteśmy owocem Ojcowej miłości. Nie byłoby nas na świecie, ani na tym placu, gdyby Bóg Ojciec każdego z nas nie umiłował pierwszy! On cię umiłował wcześniej, zanim jeszcze twoja matka ujrzała cię na swoich ramionach, zanim przytuliła cię do piersi. Wiedz, że nie jej miłość do ciebie była pierwsza, ale miłość Ojca niebieskiego, który wszczepił swoją miłość w serce twej matki, a ona ci ją tylko przekazała. Dlatego jesteśmy wszyscy owocem miłości Ojcowej, Bożej. A na umocnienie tej prawdy posłał Bóg Syna swego, wołającego: Ojcze! Jako znak, że Ojciec miłuje. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby wszelki, który wierzy weń, nie zginął, ale miał wieczne życie” (J 3,16). Oto jest cała misja Chrystusa na ten świat przychodzącego. Potwierdzenie, że jesteśmy dziećmi miłości Ojcowej, i że Bóg nie przestaje nas miłować. Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim miłości”. 

Jasna Góra, 15 sierpnia 1979

 

Dzieła zebrane Prymasa Tysiąclecia zawierające m.in. przemówienia, homilie i listy

 

Publikacje Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz książki traktujące o Jego życiu i dziele

 

Kolekcja „Kard. Stefan Wyszyński” dostępna w Bibliotece Cyfrowej KUL 

 

 

 

Na fotografii z 1974 roku Kardynał Stefan Wyszyński podczas odwiedzin BU KUL z o. Mieczysławem A. Krąpcem OP, Rektorem KUL oraz o. Romualdem Gustawem OFM, dyrektorem BU KUL

Sygn. F-1491-6

 


 

Na fotografiach m.in.:

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 19.05.2021, godz. 08:44 - Małgorzata Augustyniuk