Książki

Chronik der Kirchenmusik / Elisabeth Schmierer. Tl. 1-2. (Enzyklopädie der Kirchenmusik. Bd. 7/1-2). Laaber, Laaber-Verlag 2018

[sygnatura: A.3886 III]

 

Organy kościoła Krzyża Świętego w Siemianowicach. Historia, architektura, konstrukcja i problematyka konserwatorska / Marek Urbańczyk. Siemianowice, Urząd Miasta 2017

[sygnatura: A.4693 II R]

 

Laus in Ecclesia II. Szkoła śpiewu gregoriańskiego. Podręcznik chórzysty. Wstęp kard. R. Sarah, przekł. P. Włodyga OSB. Dębogóra, Wydaw. Dębogóra 2017

[sygnatura: A.4689 II R]

 

Organy na Ukrainie. Województwo iwano-frankiwskie i tarnopolskie / Petro Čirik. Lublin, Gaudium 2017

[sygnatura: A.4692 II R]

 

Kościelna orkiestra w Skrzyńsku fundacji Wiktorii z Szydłowskich Malletskiej 1830-1957 / Agnieszka Zarychta-Wójcicka. Radom, Muzeum Wsi Radomskiej 2017

[sygnatura: A.4691 II R]

 

Władysław Żeleński i krakowski salon muzyczny. Tożsamość kulturowa w czasach braku państwowości. Red. nauk. Grzegorz Mania, Piotr Różański. Kraków, Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów 2017

[sygnatura: A.4690 II R]

 

Sonaty fortepianowe klasyków wiedeńskich - Beethoven / Bogusław Rottermund. Szczecin, Akademia Sztuki 2017

[sygnatura A.4688 II R]

 

Muzyka sakralna – piękno ocalone i ocalające. Red. ks. J. Bramorski (Musica sacra 12). Gdańsk, Akademia Muzyczna 2016

[sygnatura: A.4684 II R]

 

Sztuka, terapia, poznanie. W stronę podejścia indywidualizującego w badaniach muzykoterapeutycznych / Katarzyna Krasoń, Ludwika Konieczna-Nowak. Warszawa, PWN 2016

[sygnatura: A.4683 II R]

 

Górecki IV Symfonia „Tansman Epizody”. Fenomen, żywioł, tajemnica / Andrzej Wendland. Łódź, Stowarzyszenie Promocji Kultury im. A. Tansmana 2016

[sygnatura: A.4682 II R]

 

Analiza dzieła muzycznego. Historia, theoria, praxis. T. 4. Wrocław, Akademia Muzyczna 2016

[sygnatura: A.4681 II R]

 

Pieśni solowe Władysława Żeleńskiego / Agnieszka Zwierzycka. Wrocław, Akademia Muzyczna 2016

[sygnatura: A.4679 II R]

 

Nauka harmonii / Franciszek Wesołowski. Wyd. 7. popr. Łódź, Akademia Muzyczna 2016

[sygnatura: A.4678 III]

 

Wrocławskie modele muzykoterapii. Red. nauk. P. Cylulko, J. Gładyszewska-Cylulko. Wrocław, Akademia Muzyczna 2016

[sygnatura: A.4677 II R]

 

Wczesna edukacja muzyczna. Rozważania, propozycje, badania. Red. nauk. H. Tomaszek-Plewa, I. Polak. Wrocław, Akademia Muzyczna 2016

[sygnatura: A.4675 II R]

 

Sonorystyka Kazimierza Serockiego / Tomasz M. Kienik. Wrocław, Akademia Muzyczna 2016

[sygnatura: A.4674 II R]

 

Przewodnik muzyczny z małym słownikiem. Klasyka * folk * jazz * pop * rock * instrumenty * teoria / Wacław Panek. Lublin, Polihymnia 2017

[sygnatura: A.4673 II R]

 

Z zagadnień emisji głosu. Red. H. Miśka. Katowice, Uniwersytet Śląski 2015

[sygnatura: A.4671 II R]

 

Polska piosenka pop jako tekst w tekście kultury na przykładach z pierwszej dekady XXI wieku / Piotr Pierzchała. Katowice, Uniwersytet Śląski 2016

[sygnatura: A.4670 II R]

 

Rytmika Emila Jaques-Dalcroze'a w edukacji i terapii dzieci z symptomami nadpobudliwości psychoruchowej / Ewa Bogdanowicz. Katowice, Uniwersytet Śląski 2015

[sygnatura: A.4669 II R]

 

Skriabin. Mistyczna droga muzyki. Łódź, Akademia Muzyczna 2016

[sygnatura: A.4668 II R]

 

Grażyna Bacewicz. Konteksty życia i twórczości. Łódź, Akademia Muzyczna 2016

[sygnatura: A.4667 II R]

 

Teka kompozytorska Feliksa Nowowiejskiego / Iwona Fokt, Hanna Kostrzewska, Teresa Brodniewicz. Poznań, Akademia Muzyczna 2016

[sygnatura: A.4665 III]

 

Feliks Nowowiejski / Iwona Fokt. Poznań, Akademia Muzyczna 2016

[sygnatura: A.4659 II R]

 

Ars musica and its contexts in medieval and early modern culture. [Essays in honour of Elżbieta Witkowska-Zaremba]. Ed. by Paweł Gancarczyk. Warszawa, Liber Pro Arte 2016

[sygnatura: A.4664 III]

 

Nowa muzykologia. Red. M. Jabłoński i M. Gamrat. Poznań, PTPN 2016

[sygnatura: A.4662 II R]

 

Musica in Ecclesia II. Red. Mariusz Białkowski. Poznań, Akademia Muzyczna 2016

[sygnatura: A.4658 II R]

 

Z problemów edukacji muzycznej I-III. Poznań, Akademia Muzyczna 2015-2017

[sygnatury: A.4655-4657 II R]

 

Sztuka pianistycznej improwizacji jazzowej w kontekście twórczości Keitha Jarretta, Chicka Corei i Herbiego Hancocka / Wojciech Olszewski. Poznań, Akademia Muzyczna 2017

[sygnatura: A.4654 II R]

 

„Medytacje o Tajemnicy Świętej Trójcy” Oliviera Messiaena : teologiczny wymiar dzieła / Jarosław Tarnawski. Poznań, Akademia Muzyczna 2017

[sygnatura: A.4653 II R]

 

Podlasie. Cz. 1: Pieśni i obrzędy doroczne / Janina Szymańska. Warszawa, IS PAN 2016

[sygnatura: A.4652 II (1) R]

 

Podlasie. Cz. 2: Pieśni i obrzędy rodzinne / Janina Szymańska. Warszawa, IS PAN 2016

[sygnatura: A.4652 II (2) R]

 

Podlasie. Cz. 3-4: Pieśni powszechne 1-2 / Janina Szymańska. Warszawa, IS PAN 2016

[sygnatura: A.4652 II (3-4) R]

 

Pieśń ludowa u Johanna Gottfrieda Herdera. Impulsy, źródła, recepcja / Michał Fijałkowski. Warszawa, Semper 2017

[sygnatura: A.4649 II R]

 

Minnesang. Niemiecka średniowieczna pieśń miłosna. Przekład, posłowie i komentarz Andrzej Lam ; przedmowa A. Nowicka-Jeżowa. Wyd. 2. Warszawa, Semper 2016

 

Zasłuchany mózg. Co się dzieje w głowie, gdy słuchasz muzyki / Daniel J. Levitin. Kraków, UJ 2016

[sygnatura: A.4647 II R]

 

Pieśni Apolinarego Szeluty w kręgu Młodej Polski / Aleksandra Kamińska-Rykowska. Toruń, Adam Marszałek 2017

[sygnatura: A.4646 II R]

 

Polskie życie muzyczne na Pomorzu w latach 1920-1939 / Ewa Gawrońska. Toruń, Adam Marszałek 2016

[sygnatura: A.4645 II R]

 

Współczesne wyzwania szkolnictwa muzycznego. Specyfika kształcenia małego dziecka. Red. nauk. Alicja Delecka-Bury. Toruń, Adam Marszałek 2016

[sygnatura: A.4644 II R]

 

Śląskie organy V. Red. ks. G. Poźniak. Opole, RWWT Uniwersytetu Opolskiego 2017

[sygnatura: A.4643 II R]

 

Katalog organów w kościołach ewangelickich Opolszczyzny / ks. Grzegorz Poźniak. Opole, RWWT Uniw. Opolskiego 2017

[sygnatura: A.4642 II R]

 

Joseph Habel (1840-1920), organmistrz z Bliszczyc na Śląsku / ks. Grzegorz Poźniak. Opole, RWWT Uniw. Opolskiego 2016

[sygnatura: A.4641 II R]

 

Muzyczne narracje o kochankach z Werony. Wprowadzenie do narratologii muzycznej / Małgorzata Pawłowska. Toruń, UMK 2016

[sygnatura: A.4640 II R]

 

Staropolska melopoesis. Słowo i muzyka w poezji polskiej 1600-1750 wobec refleksji teoretycznej / Małgorzata Lisecka. Toruń, UMK 2016

[sygnatura: A.4638 II R]

 

Przejścia. Z renesansu do baroku / Philippe Beaussant. Tłum. W. Klenczon. Warszawa, Kle 2017

[sygnatura: A.4637 II R]

 

Chopin. 2. Uchwycić nieuchwytne / Mieczysław Tomaszewski. Kraków PWM, Warszawa NIFC 2016

[sygnatura: A.4633 II R]

 

Mieczysław Karłowicz w Tatrach : pisma taternickie i zdjęcia fotograficzne. Wyd. 2. Kraków, Astraia 2016

[sygnatura: A.4632 II R]

 

Alchemia muzyki współczesnej : eseje i rozmowy : Sacrum Profanum 2016. Krakowskie Biuro Festiwalowe 2016

[sygnatura: A.4631 II R]

 

Dziesięć tańczących kobiet. Duncan, Graham, Rambert, Fonteyn, Plisiecka, Alonso, Bausch, De Keersmaeker, Waltz, Niżyńska / Jacek Marczyński. Warszawa, Axis Mundi 2016

[sygnatura: A.4630 II R]

 

Jan Kiepura. Życie jak z bajki / Wacław Panek. Kraków, Wydawnictwo AA 2016 

[sygnatura: A.4629 II R]

 

Drogi negatywności. Nurt estetyczno-religijny w poezji i muzyce awangardowej w XX wieku / Michalina Kmiecik. Kraków, UJ, 2016 

[sygnatura: A.4626 II R]

 

Wczoraj, dziś i jutro muzyki liturgicznej w Kościele Katowickim (Viriditas musicae – Muzyka kościelna w archidiecezji katowickiej. T. 1). Katowice, Akademia Muzyczna 2017

[sygnatura: A.4625 II R]

 

Szarpidruty i poeci. Piosenka wobec przemian społecznych i kulturowych ostatnich dekad / Krzysztof Gajda. Poznań, UAM 2017

[sygnatura: A.4623 II R]

 

O pięknie muzycznym. Przyczynek do rewizji estetyki sztuki dźwięków / Eduard Hanslick. Komentarz i przekł. Joanna Giel. Wrocław, Uniw. Wrocławski 2017

[sygnatura: A.4622 II R]

 

Wszystko jest ważne. Rozmowy i eseje o muzyce współczesnej : Sacrum Profanum 2017. Koncepcja meryt. K.Pietraszewski, red. J.Topolski. Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2017

[sygnatura: A.4620 II R]

 

Muzyka a nowe media. Polska twórczość elektroakustyczna przełomu XX i XXI wieku / Andrzej Mądro. Kraków, Akademia Muzyczna 2017

[sygnatura: A.4619 II R]

 

Rola fortepianu w procesie kształcenia muzyka-profesjonalisty. Red. E. Hoffman i A. Kalarus. Kraków, AM 2016

[sygnatura: A.4614 II R]

 

Jak zapowiadać wydarzenia kulturalne w Internecie, by przyciągnąć i zaangażować odbiorców. Webwriting w kulturze / Joanna Wrycza-Bekier. Warszawa, Wiedza i Praktyka 2016

[sygnatura: A.4613 II R]

 

Almanach muzykologii krakowskiej 1911-2011. Kraków, Musica Iagellonica 2016 

[sygnatura: A.4611 II R]

 

Sto lat muzykologii polskiej. Historia – teraźniejszość – perspektywy. Kraków, Musica Iagellonica 2016 

[sygnatura: A.4610 II R]

 

Monografia zespołu muzycznego oraz katalog muzykaliów klasztoru ss. benedyktynek w Staniątkach. Red. M. Konik. Kraków, Musica Iagellonica 2016

[sygnatura: A.4609 II R]

 

Życie muzyczne w klasztorach dominikańskich w dawnej Rzeczpospolitej. Studia. Red. A. Patalas. Kraków, Musica Iagellonica 2016

[sygnatura: A.4608 II R]

 

Życie muzyczne w kolegiacie św. Mikołaja w Końskich / Piotr Guldziński. Lublin, Gaudium 2017

[sygnatura: A.4607 II R]

 

Adam Natanek – człowiek, artysta, pedagog / Marek Dudek. Lublin, Perfekta info 2017

[sygnatura: A.4606 II R]

 

Jak system równomiernie temperowany popsuł harmonię i dlaczego powinno cię to obchodzić / Ross W. Duffin. Wrocław, Instytut im. J. Grotowskiego 2016

[sygnatura: A.4604 II R]

 

Muzyka popularna. Nasłuchy i namysły / Grzegorz Piotrowski. Warszawa, PIW 2016

[sygnatura: A.4603 I]

 

Krytyka muzyczna, krytyka operowa. Red. M. Bristiger, R. Ciesielski. Zielona Góra, Uniw.Zielonogórski 2016

[sygnatura: A.4600 II R]

 

Sens umuzykalniania. O celowości edukacji muzycznej / Ewa A. Zwolińska. Bydgoszcz, Uniwersytet Kazimierza Wlk. 2016 

[sygnatura: A.4599 II R]

 

Instrukcja o muzyce w świętej liturgii "Musicam sacram". Prace redakcyjne / ks. Krzysztof Konecki. Toruń, UMK 2016

[sygnatura: A.4597 II R]

 

Mozart’s Symphonies: Context, Performance Practice, Reception / Neal Zaslaw. Oxford, Clarendon Press 1991

[sygnatura: A.4591 II R]

 

Anthology of Medieval Music. Ed. by R. H. Hoppin. New York, W. W. Norton 1978

[sygnatura: A.4590 II R]

 

Medieval Music / Richard H. Hoppin. New York, W. W. Norton 1978

[sygnatura: A.4589 II R]

 

Akustik für Musiker. Eine Einführung / René Brüderlin. 8. Aufl. Regensburg, Gustav Bosse 2010

[sygnatura: A.4588 II R]

 

Musikalische Formenlehre. Ein Handbuch mit Beispielen und Analysen / Günter Altmann. Mainz, Schott 2001

[sygnatura: A.4587 II R]

 

Anthology of Baroque Music. Ed. by J. W. Hill. New York-London, W. W. Norton 2005

[sygnatura: A.4586 II R]

 

Baroque Music. Music in Western Europe 1580-1750 / John Walter Hill. New York-London, W. W. Norton 2005

[sygnatura: A.4585 II R]

 

Polska szkoła lutnicza. Instrumenty Grobliczów i Dankwartów. Cz. 1. Red. P. Frankowski. Poznań, Muzeum Narodowe 2016 (+CD)

[sygnatura: A.4584 III]

 

Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music. With Special Emphasis on J. S. Bach / Frederic Neumann. Princeton University Press 1983

[sygnatura: A.4583 III]

 

Handbuch Gregorianik. Einführung in Geschichte. Theorie und Praxis des gregorianisches Chorals / Stefan Klöckner. Regensburg, ConBrio 2013

[sygnatura: A.4582 III]

 

Kształcenie wokalne. Red. B. Tarasiewicz. Zielona Góra, Uniw. Zielonogórski, 2016

[sygnatura: A.4574 II R]

 

Jazz w kulturze polskiej. T. 2. Red. R. Ciesielski. Zielona Góra, Uniw. Zielonogórski, 2016

[sygnatura: A.4573 II R]

 

Ars et praxis musica ; Graduale pro exercitatione studentium ; Antiphonale ad psalmos / Sigismundus Lauxmin (facsimile). Wyd. Jūratė Trilupaitienė. Warszawa, Sub Lupa 2016

[sygnatura: A.4570 II R]

 

Pontyfikał. Odzyskana perła płockiego średniowiecza. Red. ks. D. Majewski. Płock 2016

[sygnatura: A.4569 II R]

 

Koncepcja odnowy muzyki kościelnej po Vaticanum II w ujęciu ks. Ireneusza Pawlaka / ks. Dariusz Sobczak. Gniezno, Gaudentinum 2017

[sygnatura: A.4566 II R]

 

Teoretyczne podstawy francuskiej polifonii liturgicznej XVII wieku / Miłosz Aleksandrowicz. Lublin, Gaudium 2017

[sygnatura: A.4565 II R]

 

„Gloriam Dei per musicam pronuntiare”. Teologiczna refleksja nad muzyką sakralną. Red. ks. S. Garnczarski, ks. J. Królikowski. Tarnów, Biblos 2017

[sygnatura: A.4564 II R]

 

Katalog tematyczny utworów w siedemnastowiecznych tabulaturach organowych z legnickiej kolekcji Bibliotheca Rudolfina / Elżbieta Wojnowska. Warszawa, Biblioteka Narodowa 2016

[sygnatura: A.4562 II R]

 

Taniec narodowy w polskim kanonie kultury. Źródła, geneza, przemiany / Tomasz Nowak. Warszawa, Bel Studio 2016

[sygnatura: A.4556 II R]

 

Statut Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Sakralnej w Archidiecezji Katowickiej. Regulamin pracy organistów w Archidiecezji Katowickiej. Katowice, Drukarnia Archidiecezji Katowickiej 2016

[sygnatura: A.4553 II R]

 

Józef Świder we wspomnieniach. Katowice, Fundacja Józefa Świdra 2016

[sygnatura: A.4549 II R]

 

Zwyczaje, obrzędy i wierzenia weselne w Opoczyńskiem. Tradycja a współczesność / ks. Zdzisław Kupisiński, Jan Łuczkowski. Opoczno, Muzeum Regionalne 2016

[sygnatura: A.4546 II R]

 

Muzyka w liturgii / ks. Stanisław Ziemiański. Kraków, Petrus 2016

[sygnatura: A.4544 I]

 

Obrzęd sobótkowy. Tradycja i jej transformacje (studium etnokulturowe) / Tomasz Rokosz (Archiwum Etnograficzne ; t. 59). Wrocław, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze 2016

[sygnatura: A.4541 III]

 

O prawdziwej sztuce gry na instrumentach klawiszowych / Carl Philipp Emanuel Bach. Przekł. J. Solecka, M. Kraft. Kraków, Astraia 2017

[sygnatura: A.4522 II R]

 

Teoria uczenia się muzyki. Niemowlęta i małe dzieci / Edwin E. Gordon. Gdańsk, Harmonia Universalis 2016

 

Musica mediaeva liturgica II. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 3.–4. júna 2015. Ed. ks. Rastislav Adamko. Ružomberok, Katolicka univerzita 2016

[sygnatura: A.4514 II R]

 

Poszukując Chopina / Bogusław Rottermund. Szczecin, Akademia Sztuki 2016

[sygnatura: A.4512 II R]

 

Teoria i estetyka awangardy muzycznej drugiej połowy XX wieku / Zbigniew Skowron. Wyd. 3. Warszawa, Uniw. Warszawski 2016

[sygnatura: A.4483 II]

 

Harmoniemusik – utwory na instrumenty dęte w zwierciadle epoki klasycyzmu / Mikołaj Rykowski. Toruń, Adam Marszałek 2016

[sygnatura: A.4482 II]

 

Edvard Grieg and His Times. Ed. by Wojciech Stępień. Katowice, Akademia Muzyczna [2016]

[sygnatura: A.4463 II]

 

 

 

Nuty

Elsner Józef: Utwory fortepianowe (Monumenta Musicae in Polonia). Wyd. J. Morawski. Warszawa, IS PAN 2016

[sygnatura: B.5744 IV]

 

Szarzyński Stanisław Sylwester: Opera omnia I-II (Monumenta Musicae in Polonia). Warszawa, IS PAN 2016

[sygnatura: B.5743 IV]

 

Nowowiejski Feliks: Wizja na skrzypce i organy. Poznań, Akademia Muzyczna 2016

[sygnatura: B.5741 IV]

 

Wański Jan: Litania ex D de Beata Virgo Mariae. Rekonstr. partytury M. Bolewski. Poznań, Akademia Muzyczna 2016

[sygnatura: B.5740 IV]

 

Tomasz z Szadka: Dwie msze z rękopisu Kk I.1 i motet. (Musica in Ecclesia Cathedrali Cracoviensi Audita 5). Kraków, Musica Iagellonica 2016

[sygnatura: B.5705 IV]

 

Oficjum i msza o św. Janie Jałmużniku (Musica in Ecclesia Cathedrali Cracoviensi Audita 4). Kraków, Musica Iagellonica 2016

[sygnatura: B.5704 IV]

 

Dwie msze „ad imitationem” z rękopisu Kk I.1. Josquin des Prez/Krzysztof Borek(?), Pierre Certon (Musica in Ecclesia Cathedrali Cracoviensi Audita 3). Kraków, Musica Iagellonica 2016

[sygnatura: B.5703 IV]

 

Stolpe, Antoni: Portret geniusza. Zbiór utworów fortepianowych i kameralnych. Lublin, Polihymnia 2017

[sygnatura: B.5702 IV]

 

Kretzmer, Martinus: Sacerdotes Dei benedicite Dominum ; Memorare o piissima Virgo ; Aeterne rerum omnium effector Deus ; Laudem te Dominum. Warszawa, Sub Lupa 2017

[sygn.: B.5699 IV]

 

Różycki, Jacek: Opera omnia I. Concerti, Salmi e Magnificat (Sub Sole Sarmatiae 30). Kraków, Musica Iagellonica 2016

[sygn.: B.5692 IV]

 

Wiącek, Jan: Bóg jest miłością. Pieśni religijne na 3-głosowy chór w układzie na głosy równe. Mysłowice, MUZO 2017

[sygn.: B.5691 IV]

 

Akatyst ku czci Ducha Świętego. Opracowanie wielogłosowe. Mysłowice, MUZO 2016

[sygn.: B.5690 IV]

 

Glenc, Jacek: 10 Pieśni wielkopostnych na chór żeński a cappella a 3 voci. Katowice, Akademia Muzyczna 2017

[sygn.: B.5689 IV]

 

Pucek, Zdzisław: Milczenie (preludium organowe). Warszawa, Wydaw. Muzyczne GAMMA 2016

[sygn.: B.5688 IV]

 

Pucek, Zdzisław: 5 organ themes for improvisation. Warszawa, Wydaw. Muzyczne GAMMA 2016

[sygn.: B.5687 IV]

 

Lemiszewski, Marcin: Ćwiczenia i karty pracy do rytmiki i zajęć muzycznych dla najmłodszych oparte na metodzie Carla Orffa. Nieporęt, Wydaw. Muzyczne Contra 2016

[sygn.: B.5686 IV]

 

Piękne polskie kolędy w opracowaniu na kwartet smyczkowy. Oprac. Stanisław Halat. Nieporęt, Wydaw. Muzyczne Contra 2016

[sygn.: B.5685 IV]

 

Pieśni na jubileusz 400-lecia wincentyńskiego charyzmatu 1617-2017. Kraków, Wydaw. Instytutu Teolog. Księży Misjonarz 2016

[sygn.: B.5684 IV]

 

Pieśni bożonarodzeniowe / aranż. Jerzy Szymaniuk. Zielona Góra, Uniw. Zielonogórski 2015

[sygn.: B.5683 IV]

 

Kolędy chóralne. 4. Wybór i oprac. J. Węcowski. Lublin, Polihymnia 2016

[sygn.: B.5678 IV]

 

Ks. Idzi Ogierman Mański SDB (1900-1966) w 50. rocznicę śmierci. Cz. 1-2. Koncepcja i oprac. J. Węcowski. Lublin, Polihymnia 2016

[sygn.: B.5677 IV]

 

Dubaj, Mariusz: Nowe modlitwy na chór mieszany. Lublin, Polihymnia 2016

[sygn.: B.5676 IV]

 

Dubaj, Mariusz: Modlitwa Pańska – Pater noster na chór mieszany i smyczki (ad libitum). Lublin, Polihymnia 2016

[sygn.: B.5675 IV]

 

Dubaj, Mariusz: Missa nova per coro misto. Lublin, Polihymnia 2016

[sygn.: B.5674 IV]

 

Trzy utwory anonimowe: Graduale „Sicut in holocaustis”, Veni Sancte Spiritus, Pastorella in A „Hodie Christus natus est”. (Muzyka religijna z XIX-wiecznych rękopisów kościoła św. Mikołaja w Bielsku-Białej ; 6). Wyd. T. Jasiński. Lublin, Polihymnia 2017

[sygn.: B.5673 IV]

 

Mueller, Donat: Graduale „O Deus, amor meus”. (Muzyka religijna z XIX-wiecznych rękopisów kościoła św. Mikołaja w Bielsku-Białej ; 5). Wyd. T. Jasiński. Lublin, Polihymnia 2017

[sygn.: B.5672 IV]

 

Blachack, Josef: Offertorium „Justus ut palma florebit”. (Muzyka religijna z XIX-wiecznych rękopisów kościoła św. Mikołaja w Bielsku-Białej ; 4). Wyd. T. Jasiński. Lublin, Polihymnia 2017

[sygn.: B.5671 IV]

 

Anonim: Offertorium in A „In Deo speravit”. (Muzyka religijna z XIX-wiecznych rękopisów kościoła św. Mikołaja w Bielsku-Białej ; 3). Wyd. T. Jasiński. Lublin, Polihymnia 2017

[sygn.: B.5670 IV]

 

Brachtl: Pastoral ex C (Missa brevis pastoralis). (Muzyka religijna z XIX-wiecznych rękopisów kościoła św. Mikołaja w Bielsku-Białej ; 2). Wyd. T. Jasiński. Lublin, Polihymnia 2017

[sygn.: B.5669 IV]

 

Anonim: Missa in B. (Muzyka religijna z XIX-wiecznych rękopisów kościoła św. Mikołaja w Bielsku-Białej ; 1). Wyd. T. Jasiński. Lublin, Polihymnia 2017

[sygn.: B.5668 IV]

 

Cześć polskiej ziemi, cześć. Edycja na Jubileusz 1050-lecia chrztu Polski. Koncepcja i oprac. J. Węcowski. Lublin, Polihymnia 2016

[sygn.: B.5667 IV]

 

Stieler, Bernard: Requiem na głos solo, chór mieszany i dzwon (ad libitum). Lublin, Polihymnia 2017

[sygn.: B.5666 IV]

 

Stieler, Bernard: Msza nr 4 ku czci św. Siostry Faustyny na sopran, skrzypce i organy. Lublin, Polihymnia 2017

[sygn.: B.5665 IV]

 

Śpiewy ku czci św. Jana Pawła II na głos z towarzyszeniem organów. Red. ks. W. Kałamarz [i in.]. Kraków, Archidiecezjalna Szkoła Muzyczna MKK 2014 (+CD)

[sygn.: B.5662 II]

 

Czajanek, Viktor Clariss; Dwa utwory religijne na chór i orkiestrę (Os justi ; Ach, die Stunde). Przygot. do wyd. i wstęp Jadwiga i Tomasz Jasińscy. Lublin, Polihymnia 2009

[sygn.: B.5661 V]

 

Grieg, Edvard: Peer Gynt. Suita nr 1 na 4 ręce na fortepian. Nieporęt, Contra 2014

[sygn.: B.5660 IV]

 

Czajkowski, Piotr: Dziadek do orzechów na 4 ręce na fortepian. Nieporęt, Contra 2014

[sygn.: B.5659 IV]

 

Czy wybrałeś już drogę? Kolędy i pastorałki. Śpiewnik. Mysłowice, MUZO 2014

[sygn.: B.5658 IV]

 

Ekier, Jan: Utwory na fortepian. Kraków, PWM 2013 (+CD)

[sygn.: B.5656 IV]

 

Ekier, Jan: Kolorowe melodie na fortepian. Wyd. 5. Kraków, PWM 2013 (+CD)

[sygn.: B.5657 IV]

 

Lutosławski, Witold („Derwid”): Piosenki taneczne na głos i fortepian. Z. 1-2. Kraków, PWM 2013

[sygn.: B.5655 IV]

 

Lutosławski, Witold: Melodie ludowe na fortepian. Wyd. 7. Kraków, PWM 2013

[sygn.: B.5654 IV]

 

Lutosławski, Witold: Trzy fragmenty na flet i harfę (lub fortepian). Kraków, PWM 2013

[sygn.: B.5653 IV]

 

Lutosławski, Witold: Tune for Martin Nordwall na trąbkę solo. Kraków, PWM 2013

[sygn.: B.5652 IV]

 

Lutosławski, Witold: Zwycięska droga ; Śpiew o tarninie na głos i fortepian. Kraków, PWM 2013

[sygn.: B.5651 IV]

 

Lutosławski, Witold: 10 polskich pieśni ludowych na tematy żołnierskie. Na chór miesz. a cappella oprac. Paweł Łukaszewski. Kraków, PWM 2013

[sygn.: B.5650 IV]

 

Lutosławski, Witold: Lullaby for Anne-Sophie na skrzypce i fortepian. Kraków, PWM 2013

[sygn.: B.5649 IV]

 

Verbic´kij, Mihajlo: Lìturgìâ dlâ čolovìčogo horu. Przemyśl, Ukraiński Dom Ludowy 2015

[sygn.: B.5648 IV]

 

Lutosławski, Witold: Bajka iskierki i inne piosenki dla dzieci na głos i fortepian. Kraków, PWM 2013 (+CD)

[sygn.: B.5647 IV]

 

Lutosławski, Witold: Nocny Marek i inne piosenki dziecięce na głos i fortepian. Oprac. Krzysztof Meyer. Kraków, PWM 2013 (+CD)

[sygn.: B.5646 IV]

 

Lutosławski, Witold: Abecadło i inne piosenki dziecinne na głos i fortepian. Oprac. Krzysztof Meyer. Kraków, PWM 2013 (+CD)

[sygn.: B.5645 IV]

 

Lutosławski, Witold: Srebrna szybka i inne piosenki dla dzieci na głos i fortepian. Kraków, PWM 2013 (+CD)

[sygn.: B.5644 IV]

 

Lutosławski, Witold: Piosenki dziecinne na głos i fortepian. Kraków, PWM 2013 (+CD)

[sygn.: B.5643 IV]

 

Lutosławski, Witold: Piosenki dziecinne na głos i zespół instrumentalny. Kraków, PWM 2013 (+CD)

[sygn.: B.5642 IV]

 

Lutosławski, Witold: Słomkowy łańcuszek i inne dziecinne utwory na sopran i mezzo-sopran, flet, obój, 2 klarnety i fagot. Kraków, PWM 2013 (+CD)

[sygn.: B.5641 IV]

 

Babnis, Maciej: Partite diverse sopra „W żłobie leży” pro organo. Gdańsk, Organon 2016

[sygn.: B.5640 IV]

 

Grzeszczak, Krzysztof: Preludia chorałowe na organy (t.1: eucharystyczne, przygodne ; t.2: Maryjne, adwentowe ; t.3: na Boże Narodzenie ; t.4: Na Wielki Post, na Wielkanoc). Lublin, Polihymnia 2015

[sygn.: B.5639 IV]

 

Pieśni ogólne. Przygot. i korekta Joanna Bliwert-Hoderny (Zbiór Pieśni Chóralnych ; z. 13). Katowice, Głos Życia 2015

[sygn.: B.5638 III]

 

Polonezy z XVIII wieku na 4 ręce na fortepian. Nieporęt, Contra 2015

[sygn.: B.5637 IV]

 

Dawne tańce na 4 ręce na fortepian. Nieporęt, Contra 2015

[sygn.: B.5636 IV]

 

Matuszewski, Mariusz: Droga krzyżowa na głos z organami lub fortepianem. Red. akompaniamentu Agnieszka Kubiak-Pakulska. Pelplin, Bernardinum 2015

[sygn.: B.5635 IV]

 

Bębenek, Paweł: Canticum novum. Utwory wielogłosowe na chór mieszany a cappella. Kraków, Esprit 2015

[sygn.: B.5634 II]

 

Kałamarz, Wojciech: Pieśni ku czci św. Jana Pawła II w prostym układzie na chór mieszany a cappella. Kraków, Instytut Teolog. Księży Misjonarzy 2015

[sygn.: B.5633 IV]

 

Hakenberger, Andreas: Motetta in Resurrectione Domini. Opera ex Tabulario Pelplinensi XVII s. Transkrypcje, rekonstrukcje i oprac. J. Węcowski. Lublin, Polihymnia 2015

[sygn.: B.5632 III]

 

Muzyka chóralna. Red. Paweł Łukaszewski. Bydgoszcz, Akademia Muzyczna 2016

[sygn.: B.5631 IV]

 

Rakowska, Elżbieta: Missa brevis in Iubilaeum ad maiorem Dei gloriam per voce solo, coro e orchestra. Lublin, Polihymnia 2015

[sygn.: B.5630 IV]

 

Najstarsze kompozycje w Polsce (XI-XVI wiek). Edycja na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Koncepcja i oprac. Jan Węcowski. Lublin, Polihymnia 2016

[sygn.: B.5629 III]

 

Wincenty z Kielczy: Oficjum o św. Stanisławie. Kraków, Musica Iagellonica 2015 (+CD)

[sygn.: B.5628 IV]

 

Msze maryjne z druku Scotta w rękopisie Kk I.1: Ruffo, Jachet, Morales i anonimowe. Kraków, Musica Iagellonica 2015 (+CD)

[sygn.: B.5627 IV]

 

Ars choralis. Klasycyzm. Materiały dla dyrygentów i zespołów chóralnych. Kraków, Akademia Muzyczna 2015

[sygn.: B.5626 IV]

 

Kałamarz, Wojciech: Słowiański papież na chór mieszany a cappella. Kraków, PWM 2014

[sygn.: B.5623 IV]

 

Dupré, Marcel: Variations sur un Noël pour grand orgue op. 20. Paris, Alphonse Leduc, cop. 1923

[sygn.: B.5609 IV]

 

Botor, Henryk Jan: Kolędy i pastorałki na chór mieszany a cappella. Kraków, PWM 2015

[sygn.: B.5608 IV]

 

Botor, Henryk Jan: Cicha noc na chór mieszany a cappella. Kraków, PWM 2014

[sygn.: B.5607 IV]

 

1000 pieśni. T. 1. Zebr. i oprac. W. Sołtysik. Warszawa, Triangiel 2015

[334 pieśni dawne, patriotyczne, ludowe, religijne]

[sygn.: B.5600 II]

 

Bracia, patrzcie jeno! 20 kolęd i pastorałek na chór mieszany i głosy solowe a cappella. Aranż. Jacek Glenc. Katowice, Akademia Muzyczna 2014

[sygn.: B.5599 IV]

 

Kolędy chóralne dawne i nowe. 2. Wybór i oprac. Jan Węcowski. Lublin, Polihymnia 2014

[sygn.: B.5598 IV]

 

Paczyński, Jerzy: Zabrzmijcie z nami nieba. Zbiór pieśni kościelnych w opracowaniu na organy. Lublin, Polihymnia 2010

[sygn.: B.5596 II]

 

Fryderyk Chopin. Utwory w transkrypcji na chór mieszany i organy. Oprac. Jan Węcowski. Lublin, Polihymnia 2010

[sygn.: B.5595 IV]

 

Mielewczyk, Andrzej: Ave Maria na chór mieszany. Gdańsk, Organon 2011

[sygn.: B.5594 IV]

 

Hakenberger, Andreas: Neue Deutsche Gesänge mit Fünff Stimmen und Eins mit Achten nach Art der Welschen Madrigalen Componiret 1610. Oprac. i koment. Piotr Kociumbas. Lublin, Polihymnia 2010

[sygn.: B.5593 IV]

 

Koperski, Maksymilian: Vidi aquam na chór (SATB), orkiestrę i organy. Wyd. Grzegorz Pecka. Lublin, Polihymnia 2010

[sygn.: B.5592 IV]

 

Koperski, Maksymilian: Pod Twoją obronę ; Beata es Virgo Maria na chór (SATB), orkiestrę i organy. Wyd. Grzegorz Pecka. Lublin, Polihymnia 2010

[sygn.: B.5591]

 

Ars choralis. Średniowiecze i renesans. Utwory na chór mieszany a cappella. Kraków, Akademia Muzyczna 2010

[sygn.: B.5588 IV]

 

Telemann, Georg Philipp: Konzert E-Dur TWV 51:E3 für Violine, Streicher und Generalbass. Karls­ruhe, aka-Musikverlag 2006

[sygn.: B.5587 IV]

 

Łukaszewski, Paweł: Trzy kolędy na chór mieszany a cappella. Kraków, PWM 2011

[sygn.: B.5584 III]

 

Liszt, Ferenc: Funérailles. Oprac. na organy Paweł Wróbel. Lublin, Polihymnia 2010

[sygn.: B.5583 IV]

 

Nowowiejski, Feliks: VII symfonia „Disputa” na organy. Poznań, Akademia Muzyczna 2010

[sygn.: B.5582 IV]

 

Pawlak, Ireneusz: Laudes et vesperae dominicalesz towarzyszeniem organowym. Tarnów, Biblos 2015

[sygn.: B.5580 IV]

 

Tobie, Panie, zaufałem. Pogrzeb chrześcijański. Akompaniamenty. Oprac. ks. H. Chamski, ks. M. Wyszogrodzki. Płock, Hejnał 2015

[sygn.: B.5560 IV]

 

Koszewski, Andrzej: Agnus Dei na chór żeński lub męski. Warszawa, Triangiel 2010

[sygn.: B.5547 IV]

 

Koszewski, Koszewski: Ave Maria na chór mieszany. Warszawa, Triangiel 2010

[sygn.: B.5546 IV]

 

Koszewski, Andrzej: Canti sacri (Miserere ; In medio ; Alleluja) na chór mieszany. Warszawa, Triangiel 2012

[sygn.: B.5545 IV]

 

Pękiel, Bartłomiej: Kompozycje apokryficzne - Dum complerentur ; Sub tuum praesidium. Kraków, Akademia Muzyczna 2014 (+CD)

[sygn.: B.5543 IV]

 

Nowowiejski, Feliks: VI symfonia na organy. Poznań, Akademia Muzyczna 2014

[sygn.: B.5541 IV]

 

Śpiewnik karpacki. Oprac. W. Motyka. Milówka, Beskidzkie Tow. Oświatowe 2013 

[sygn.: B.5540 II]

 

Śpiewnik górali polskich. Wyd. 3. Oprac. W. Motyka. Milówka, Beskidzkie Tow. Oświatowe 2012

[sygn.: B.5539 II]

 

Graduale novum. T.1: De dominicis et festis. Editio magis critica. Regensburg, Conbrio 2011

[sygn.: B.5538 II]

 

Widor, Charles-Marie: Complete Organ Symphonies. Series I-II. New York, Dover Publications, cop. 1991

[sygn.: B.5532 IV]

 

Karg-Elert, Siegfried: Choral-Improvisationen für Orgel op. 65. Vol. 1-6. Wiesbaden, Breitkopf & Härtel [ok.1984]

[sygn.: B.5507 IV]

 

Siedlecki, Jan: Śpiewnik kościelny. Wyd. 41. Kraków, Instytut Teolog. Księży Misjonarzy 2015

[sygn.: B.5533 I]

 

Pawlak, Ireneusz: Śpiewy liturgiczne. Wyd. 2. popr. i uzup. Płock, Hejnał 2015

[sygn.: B.5544 IV]

 

Nowowiejski, Feliks: IX symfonia na organy. Poznań, Akademia Muzyczna 2011

[sygn.: B.5542 IV]

 

 

 

Płyty CD

Lessel, Franciszek: Koncert fortepianowy C-dur op. 14. Dobrzyński, Ignacy Feliks: Uwertura do opery „Monbar czyli Flibustierowie” ; Koncert fortepianowy As-dur op. 2. Warszawa, Narodowy Instytut F. Chopina 2013

[sygn.: CD.745]

 

Kurpiński, Karol: Bitwa pod Możajskiem (Wielka symfonia bitwę wyobrażająca). Beethoven, Ludvig van: III Symfonia Es-dur op. 55. Warszawa, Narodowy Instytut F. Chopina 2014

[sygn.: CD.744]

 

Noskowski, Zygmunt: Poemat symfoniczny „Step” op. 66. Chopin, Fryderyk: Koncert fortepianowy f-moll op. 21. Warszawa, Narodowy Instytut F. Chopina 2012

[sygn.: CD.743]

 

Schumann, Robert: Adagio und Allegro op. 70 ; Phantasiestücke op. 73 ; Drei Romanzen op. 94 ; Fünf Stücke im Volkston op. 102 ; Märchenbilder op. 113 [na wiolonczelę i fortepian]. Warszawa, Narodowy Instytut F. Chopina 2014

[sygn.: CD.742]

 

Polish romantic music. Od poloneza do mazurka (M. K. Ogiński, K. Kurpiński, M. Szymanowska, J. Elsner, F. Chopin, I. F. Dobrzyński, J. Krogulski, K. Mikuli, K. Załuski, I. Friedman). Warszawa, Narodowy Instytut F. Chopina 2014

[sygn.: CD.741]

 

Grieg, Edvard: Koncert fortepianowy a-moll op. 16 ; Ballada g-moll op. 24 ; Utwory liryczne z op. 3, 12, 43, 47, 52, 54, 57, 62, 71. Warszawa, Narodowy Instytut F. Chopina 2016

[sygn.: CD.740]

 

Schumann, Robert: Études symphoniques op. 13 ; Sonata g-moll op. 22. Warszawa, Narodowy Instytut F. Chopina 2011

[sygn.: CD.739]

 

Nowakowski, Józef: Kwintet fortepianowy Es-dur op. 17. Krogulski, Józef: Oktet fortepianowy d-moll op. 6. Warszawa, Narodowy Instytut F. Chopina, 2015

[sygn.: CD.738]

 

Chopin, Fryderyk: Nokturn H-dur op. 9/3 ; Walc Es-dur op. 18 ; Scherzo b-moll op. 31 ; Scherzo cis-moll op. 39 ; Polonez As-dur op. 53. Schumann, Robert: Karnawał op. 9. Scarlatti, Domenico: 3 Sonaty (d-moll K.1 ; C-dur K.159 ; g-moll K.450). Warszawa, Narodowy Instytut F. Chopina, 2015

[sygn.: CD.737]

 

Liszt, Ferenc: 6 Pieśni polskich na fortepian S.480. Chopin, Fryderyk: 3 Walce op. 64 ; Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22 ; 3 Mazurki op. 50 ; Polonez-Fantazja As-dur op. 61. Warszawa, Narodowy Instytut F. Chopina, 2015

[sygn.: CD.736]

 

Paderewski, Ignacy Jan: Koncert fortepianowy a-moll op. 17. Martucci, Giuseppe: Koncert fortepianowy nr 2 b-moll op. 66. Warszawa, Narodowy Instytut F. Chopina, 2015

[sygn.: CD.735]

 

Jasnogórska Muzyka Dawna. Vol. 48 (Jan Engel: Stabat Mater d-moll ; Litaniae de Sancto Joanne Nepomuceno). Warszawa, Musicon 2011

[sygn.: CD.711]

 

Jasnogórska Muzyka Dawna. Vol. 45 (Władysław Leszczyński: Missa cum Credo per octavas ; Mandatum novum ; 3 hymni). Warszawa, Musicon 2011

[sygn.: CD.710]

 

Jasnogórska Muzyka Dawna. Vol. 36 (Amando Ivančić: Serve fidelis ; Maria coeli Domina ; Veni electa mea ; Missa in C ; Te Deum). Warszawa, Musicon 2010

[sygn.: CD.709]

 

Fitelberg, Grzegorz: Complete works for violin & piano (I Sonata a-moll na skrzypce i fortepian op. 2 ; Romanse bez słów na skrzypce i fortepian (D-dur, A-dur) op. 11 ; Chanson triste na fortepian ; Recitativ i Allegretto grazioso na klarnet i fortepian (arr. na skrzypce) ; Berceuse cis-moll na skrzypce i fortepian ; Mazurka G-dur na skrzypce i fortepian). Warszawa, Acte Préalable 2010

[sygn.: CD.680]

 

Różycki, Ludomir: Koncert skrzypcowy op. 70 ; Dwie melodie op. 5 na skrzypce i fortepian ; Dwa nokturny op. 30 na skrzypce i fortepian ; Transkrypcje na skrzypce i fortepian z baletu Pan Twardowski (transkr. E. Nowicka). Warszawa, Acte Préalable 2011

[sygn.: CD.681]

 

Żeleński, Władysław: Chamber Music (Kwartet fortepianowy c-moll op. 61 ; Wariacje g-moll na temat własny na kwartet smyczkowy op. 21). Warszawa, Acte Préalable 2011

[sygn.: CD.682]

 

Łuciuk, Juliusz: Gesang am Brunnen – oratorium. Warszawa, Acte Préalable 2011

[sygn.: CD.683]

 

Franz Liszt – Maurice Ravel – Pablo Miró, piano (Franz Liszt: Années de pèlerinage – Troisième année (IV: Jeux d’eau à la Villa d’Este) ; Harmonies poétiques et religieuses (III: Bénédiction de Dieu dans la solitude ; VII: Funérailles – Octobre 1849 ; Maurice Ravel: Miroirs ; Jeux d’eau). Warszawa, Acte Préalable 2011

[sygn.: CD. 684]

 

Stojowski, Zygmunt: Complete works for violin and piano (I Sonata G-dur op. 13 ; II Sonata E-dur op. 37 ; Romans op. 20 ; Mélodie (arr. A. Wilhelmj) ; Aubade (arr. A. Kaiser). Warszawa, Acte Préalable 2011

[sygn.: CD.685]

 

Bach, Wilhelm Friedemann: 6 Duetów (sonat) fletowych. Warszawa, Acte Préalable 2011

[sygn.: CD. 686]

 

Szymanowska, Maria: Ballades & Romances [for soprano and piano] (Romance de la Reine Hortense ; Le Départ (Cervantes: Don Quichotte) ; Complainte d’un aveugle ; Romance à Joséphine ; 6 Romances (Peine et plaisir ; Romance du saule ; Ballade ; Romance à la nuit ; Le connais-tu? ; Se piegar potessi oh! Dio) ; Romance du Prince Galitzine ; Śpiewy historyczne (Kazimierz Wielki ; Jadwiga, królowa Polski ; Jan Albrycht ; Duma o kniaziu Glińskim ; Stefan Czarniecki) ; Wilija, Pieśń z wieży, Ballada Alpuhara (Mickiewicz: Konrad Wallenrod); Świtezianka ; Śpiewka na dwa głosy). Warszawa, Acte Préalable 2012

[sygn.: CD.687]

 

The Real Chopin. Dzieła wszystkie na instrumentach historycznych (21 CD). Warszawa, Narodowy Instytut F. Chopina 2010

[sygn.: CD.688]

 

Górecki, Henryk Mikołaj: Miserere op. 44, Lobgesang op.76, Pieśni maryjne op.54. Decca Music Group 2012

[sygn.: CD.713]

 

Pękiel, Bartłomiej: Missa Brevis, Missa Pulcherrima, Motety (Sub tuum praesidium; Ave Maria; Salvator orbis; Magnum nomen Domini; Resonet in laudibus). Warszawa, DUX 2010

[sygn.: CD.715]

 

Hassler, Hans Leo: Missa octava a 8. Warszawa, DUX 2011

[sygn.: CD.717]

 

Nowowiejski, Feliks: In Paradisum, poemat na organy solo op. 61 (Pierre-Marie Delfieux: Medytacje na temat 7 słów Chrystusa na krzyżu). Warszawa, DUX 2011

[sygn.: CD.721]

 

Tradycje chopinowskie we Lwowie (Karol Mikuli: Mazurek A-dur op. 24 nr 6; Scherzino c-moll op. 25; Ballada B-dur op. 21; Polonaise e-moll op. 7. Mieczysław Sołtys: Alla Polacca; La Brise; Maggiolata; O mój aniele. Stanisław Niewiadomski: Nie swatała mi cię swatka; Pójdź za morze; Żółty kwiatek; Kołysanka; Moja pieszczotka; Maki; Polonaise a-moll op. 31 nr 1; Mazurek a-moll). Lwów-Warszawa, MEGAVOX 2012

[sygn.: CD.725]

 

Pękiel, Bartłomiej: Assumpta est Maria ; Audite mortales ; Ave Maria ; Dulcis amor Jesu ; Magnum nomen Domini ; Missa a 14 ; Missa concertata La Lombardesca ; Nativitas tua ; O adoranda Trinitas ; Resonet in laudibus. The Sixteen, Eamon Dougan. Coro 2013

[sygn.: CD.724]

 

Sacer nidus = Święte gniazdo. Św. Wojciech, Bolesław I Chrobry i Otton III w muzyce średniowiecznej. Raumklang, 2012

[sygn.: CD.726]

 

Schumann, Robert: Myrthen op. 25 ; Gedichte der Königin Maria Stuart op. 135 [na alt i fortepian]. Warner Music UK 2010

[sygn.: CD.722]

 

Moniuszko, Stanisław: Straszny dwór. Soliści, Chór i Orkiestra Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, dyr. J. Kaspszyk. EMI Music Poland 2012 (nagr. 2001)

[sygn.: CD.723]

 

Moniuszko, Stanisław: Verbum nobile. Opera komiczna w 1 akcie. Warszawa, DUX 2012

[sygn.: CD.728]

 

Flute Friends (Antonio Vivaldi: Concerto in C na flet i smyczki op. 47 nr 2. Anton Stamitz: Konzertante Sinfonie D-dur na 2 flety i orkiestrę. Domenico Cimarosa: Concertante pour 2 flûtes et orchestre. Franz Doppler, Karl Doppler: Rigoletto Fantaisie op. 38 na 2 flety i orkiestrę. Martial Nardeau: Comme cinq flûtes qui bourdinnent). Warszawa, Acte Préalable 2010

[sygn.: CD.679]

 

Marian Sawa: Organ Works V (Entrada festiva ; Trzy Elegie ; Preludia Polskie ; Preludia na tematy polskich pieśni kościelnych ; Sonata Hafis ; Toccata i fuga). Warszawa, Acte Préalable 2011

[sygn.: CD.667]

 

Classical Music from Brazil (Alberto Nepomuceno: Suite Antiga op.11; Serenata. Ernani Aguiar: Quatro momentos No.3. Marlos Nobre: Desafio III para Violino e Orquestra de Cordas op.31 No.3. Ernst Mahle: Suite Nordestina para cordas. Beetholven Cunha: Três Paisagens Brasileiras para Violino e Orquestra de Cor­das). Warszawa, DUX 2012

[sygn.: CD.658]

 

Paderewski, Ignacy Jan: Koncert fortepianowy a-moll op. 17 ; Fantazja polska gis-moll op. 19. Warszawa, DUX 2011

[sygn.: CD.644]

 

Penderecki, Krzysztof: String Quartets (Trio smyczkowe ; Quartetto per archi No. 1-3 ; Der un­terbrochene Gedanke na kwartet smyczkowy ; Kwartet na klarnet i trio smycz­kowe). Warszawa, DUX 2010

[sygn.: CD.643]

 

Wojciech Kilar Katowicom (Uwertura uroczysta na ork. smyczk. ; Hymn paschalny na chór miesz. ; V Sym­fonia „Adwentowa” na chór i ork.). Warszawa, DUX 2010

[sygn.: CD.642]

 

Messiaen, Olivier: Vingt regards sur l’Enfant-Jésus. Warszawa, DUX 2011

[sygn.: CD.633]

 

Crux. Parisian Easter Music from the 13th & 14th Centuries. Glossa Schola Cantorum Basiliensis 2011

[sygn.: CD.625]

 

Corsica. Chants polyphoniques. E voce di u cumune. Harmonia mundi 2010

[sygn.: CD.624]

 

Jasnogórska Muzyka Dawna. Vol. 44 (Amando Ivančić: Missa in C ; Litaniae Lauretanae in D ; Offertorium de tempore). Warszawa, Musicon 2011

[sygn.: CD.614]

 

Jasnogórska Muzyka Dawna. Vol. 37 (Amando Ivančić: Missa pastoralis in C ; Missa pastoritia in G. Zachariasz Gelita: Intermedium pastuszków betlejemskich. Ignacy Rygall: Cantata pastoralis). Warszawa, Musicon 2011

[sygn.: CD.613]

 

Msza alternatim we włoskiej i francuskiej muzyce liturgicznej XVII wieku (Giovanni B. Fasolo: Missa in duplicibus diebus pro organo. Guillaume-Gabriel Nivers: Messe Fêtes doubles majeurs pour orgue). Aleksandrów Łódzki, Ars Sonora 2011

[sygn.: CD.612]

 

Melodie ziemi kujawskiej. Nagrania archiwalne tradycyjnych pieśni i muzyki Kujaw ze Zbiorów Fonograficznych Instytutu Sztuki PAN. Warszawa, Liber Pro Arte 2010

[sygn.: CD.611]

 

Penderecki, Krzysztof: Passio et mors Domini Nostri Jesu Christi secundum Lucam. Warszawa, Polskie Nagrania (1966) 2010

[sygn.: CD.609]

 

Zieleński, Mikołaj: Opera omnia. Vol. 1-6. Warszawa, DUX 2011

[sygn.: CD.603-CD.608]

 

Noskowski, Zygmunt: Chamber Works 3 (Violin sonata in A minor ; Violin miniatures). Warszawa, Acte Préalable 2011

[sygn.: CD.587]

 

Różycki, Ludomir: Ballade for piano and orchestra op. 18 ; Piano concerto no. 1 in G minor op. 43. Warszawa, Acte Préalable 2011

[sygn.: CD.581]

 

Stolpe, Antoni: Piano Works (Sonata d-moll ; Wariacje d-moll ; Allegro appasionato c-moll ; Scherzo C-dur ; Andante As-dur ; Walc B-dur ; Allegretto nr 1 A-dur ; Allegretto non troppo nr 2 As-dur). Warszawa, Acte Préalable 2010

[sygn.: CD.580]

 

Shostakovich, Dmitri: Violin Concertos 1 & 2. Teldec Classics 2010

[sygn.: CD.522]

 

O królach polskich (S. Koń, V. Bakfark, V. Haussman, D. Cato, M. Wartecki, J. Sowa, K. Klabon, P. Drusiński). Warszawa, DUX 2010

[sygn.: CD.507]

 

Autor: Stanisław Czajkowski
Ostatnia aktualizacja: 23.08.2018, godz. 13:37 - Stanisław Czajkowski