Tytuły czasopism wpływających regularnie

 

Annales Lublinenses Pro Musica Sacra

De Musica / Nuove Pagine (nieregularnik internetowy)

Interdisciplinary Studies in Musicology

Liturgia Sacra

Musica Sacra

Die Musikforschung

Muzyka

Muzyka w Liturgii

Polski Rocznik Muzykologiczny

Pro Musica Sacra

Przegląd Muzykologiczny

Res Facta / Res Facta Nova

Ruch Muzyczny

Autor: Stanisław Czajkowski
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2015, godz. 10:45 - Stanisław Czajkowski