BIBLIOTEKA MUZYKOLOGII KUL

(Instytut Nauk o Sztuce)

 

Sala im. ks. prof. Hieronima Feichta CM

 

 

 

Adres:
procesjonal Al. Racławickie 14
(Collegium Jana Pawła II, X p., s. C-1003)
20-950 Lublin

tel. 81-445-39-53

e-mail: napisz

e-mail: stanislaw.czajkowski@kul.pl

 

 

 

Godziny pracy:

poniedziałek - piątek     

     9.00 - 15.00

 

Dn. 3 i 6 września br. Biblioteka nieczynna

(urlop bibliotekarza)

 

 

 

 

 

Nowy system biblioteczny

w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Mamy przyjemność przedstawić Państwu nową wersję katalogu i multiwyszukiwarki – PRIMO VE, narzędzia umożliwiającego realizację procesów wyszukiwawczych na najwyższym poziomie. Zmiana ta jest związana z przejściem na nowoczesny system zarządzania procesami bibliotecznymi ALMA (firmy Ex Libris), a jej celem jest m.in. ulepszenie mechanizmów wyszukiwania dostępnych treści.

 

Zachęcamy do zapoznania się z nową wersją katalogu Biblioteki: katalog.kul.pl. Mamy nadzieję, że odtąd poszukiwania zbiorów dostępnych w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL staną się łatwiejsze i szybsze oraz przyniosą wiele satysfakcji.

 

Ważne: Przed korzystaniem z systemu prosimy o zapoznanie się z instrukcją logowania.

 

W związku z tym możliwe jest obecnie zamawianie publikacji do wypożyczenia i do korzystania na miejscu także poprzez Katalog Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (obok zamawiania - jak dotąd - mailowo lub telefonicznie; zob. informacje poniżej)

 

UWAGA!

Do 30.IX.2021 punktami odbioru zamówionych publikacji będą nadal (pomimo wybrania w wyszukiwarce PRIMO jako punkt odbioru Biblioteki Muzykologii) Wypożyczalnia Międzywydziałowa oraz Czytelnie na I piętrze Kolegium JPII (zob. informacje poniżej).

Zapraszamy!

 

 

 

Szanowni Państwo!

Infomujemy, że od dnia 30 listopada 2020 r. pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci i studenci KUL będą mogli ponownie korzystać z księgozbioru podręcznego Biblioteki Muzykologii (książki, czasopisma, nuty) w:

- Czytelni Bibliotek Wydziału Nauk Społecznych i Biblioteki Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (Collegium JPII, I piętro, s.101, tel. +48 81 445 33 84)

- Czytelni Biblioteki Wydziału Teologii (Collegium JPII, I piętro, s.102, tel. +48 81 445 38 10).

Czytelnie są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.30.

Ze względu na konieczną redukcję miejsc (o połowę) Czytelnicy są proszeni o wcześniejszą telefoniczną rezerwację miejsca w wyżej wymienionych Czytelniach, podając też czas rozpoczęcia i orientacyjny czas zakończenia pracy oraz publikacje, z których będą chcieli skorzystać.

Zamówienia potrzebnych publikacji proszę składać drogą mailową na adres:

stanislaw.czajkowski@kul.pl

lub telefonicznie: 81-445-39-53.

 

 

Procedury funkcjonowania Czytelni Biblioteki Wydziału Teologii KUL w warunkach reżimu sanitarnego, związanego z zapobieganiem COVID 19.

 

(takie same procedury obowiązują w Czytelni BWNS i BWPPKiA)

 

 1. Biblioteka Uniwersytecka KUL rekomenduje wszystkim swoim Czytelnikom korzystanie z dostępnych baz danych, Biblioteki Cyfrowej oraz usług reprograficznych w trybie on-line.

 2. Prawo do korzystania z Czytelni Biblioteki Wydziału Teologii mają tylko Pracownicy naukowo-dydaktyczni KUL oraz Doktoranci i Studenci KUL.

 3. Wszystkich Czytelników obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa na terenie Czytelni. Zaleca się zachowanie 2 m dystansu.

 4. Czytelnik musi mieć ważne konto biblioteczne z aktualnymi danymi teleadresowymi.

 5. Ze względu na konieczną redukcję miejsc (o połowę) Czytelnicy są proszeni o wcześniejszą rezerwację miejsca w Czytelni BWT: tel.: +48 81 445 38 10, podając czas rozpoczęcia i orientacyjny czas zakończenia pracy.

 6. Czytelnik otrzymuje wiadomość potwierdzającą przyjęcie rezerwacji.

 7. Przed wejściem do Czytelni należy zdezynfekować ręce.

 8. Czytelnik zajmuje miejsce numerowane, wskazane przez bibliotekarza.

 9. Czytelnik nie może zmieniać przydzielonego miejsca.

 10. Przed rozpoczęciem pracy na terminalu Czytelnik jest zobowiązany do ponownej dezynfekcji rąk lub używania własnych rękawiczek. Komputery oraz inne urządzenia dotykowe są niedostępne.

 11. Po skorzystaniu z księgozbioru podręcznego należy odłożyć woluminy na wózek w celu poddania ich kwarantannie.

 12. Czytelnik zgłasza bibliotekarzowi zakończenie pracy i zwolnienie miejsca w Czytelni.

 13. Czytelnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00–15.30; w godzinach 11.00–11.15 oraz 13.00–13.15 Czytelnia jest zamknięta (przerwa na wietrzenie i dezynfekcję).

 14. Wprowadza się zakaz spożywania posiłków (w tym napojów) w Czytelni.

 15. Biblioteka Uniwersytecka KUL zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Czytelnika, którego stan zdrowia jest widocznie zły. Wówczas zostaną wdrożone procedury przewidziane przez GIS.

 

Wypożyczenia i zwroty książek oraz nut z Biblioteki Muzykologii realizowane są wyłącznie przez Wypożyczalnię Międzywydziałową (Collegium JPII, I piętro, s.103) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30. Sposób zamawiania i zwrotu książek - patrz informacja poniżej.

Biblioteka Muzykologii czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00  (kontakt mailowy: stanislaw.czajkowski@kul.pl  lub telefoniczny: 81-445-39-53).

Czytelnia Biblioteki Muzykologii pozostaje nieczynna do odwołania - obsługiwane będą jedynie doraźne potrzeby pracowników i studentów (materiały na zajęcia, wypożyczenia do katedr,  kserokopie nut i in. publikacji).

 

 


 

Zamawianie książek:

 • zamówienia prosimy składać drogą mailową na adres: stanislaw.czajkowski@kul.pl;

 • prosimy o podanie autora, tytułu i sygnatury zamawianej pozycji oraz numeru albumu (lub karty bibliotecznej) Czytelnika - przypominamy, że szukając potrzebnej publikacji, należy przejrzeć zarówno Katalog Komputerowy BU KUL jak i Elektroniczny Katalog Kartkowy Biblioteki Muzykologii KUL, które są co do zawartości komplementarne;
 • każdy Zamawiający dostanie informację drogą mailową o terminie odbioru zamówienia;
 • prosimy o zamawianie tylko materiałów niezbędnych do realizacji celów naukowych.


Zwrot książek:

 • czytelnicy zwracają książki samodzielnie za pomocą czytnika kodów kreskowych;
 • zwracane książki należy odkładać do przeznaczonego do tego celu pojemnika.

 

Prosimy o zachowanie obowiązujących procedur sanitarnych - obowiązkowe jest stosowanie w budynku KUL osłony nosa i ust.

 

ZAPRASZAMY!

 

 

 

 

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2020 zostanie wznowione korzystanie ze zbiorów w Czytelni Ogólnej, Czytelni Teologiczno-Filozoficznej i Czytelni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

W trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich prosimy o zapoznanie się z zasadami korzystania z Czytelń BU KUL w reżimie sanitarnym, związanym z zapobieganiem COVID 19 .

Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej KUL

 

 

 

 

Przywrócenie zamówień międzybibliotecznych

w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL

Biblioteka Uniwersytecka KUL informuje, że od 1 lipca 2020 r. zostały przywrócone zamówienia międzybiblioteczne.
Zamówienia można składać na odpowiednich interaktywnych formularzach. Książki będą udostępniane przy wydzielonym stanowisku w Wypożyczalni przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa.

 

Czytelnik będzie mógł skorzystać z publikacji na miejscu po wcześniejszym ustaleniu dnia i godziny z pracownikiem Wypożyczalni Międzybibliotecznej.

Sprowadzenie publikacji uzależnione będzie od zasad udostępniania w innych bibliotekach polskich i zagranicznych.

 

Wypożyczenia międzybiblioteczne - zamówienie książki
➡️ https://ankiety.kul.pl/index.php/388277?lang=pl

Wypożyczenia międzybiblioteczne - zamówienie artykułu z czasopisma
➡️ https://ankiety.kul.pl/index.php/346254?lang=pl

 

Zapraszamy!

 

 

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL

- pomoc w nauczaniu zdalnym

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Czytelników, BU KUL zbiera i udostępnia w jednym miejscu wszystkie materiały, które mogą być potrzebne w nauczaniu zdalnym.

BU KUL - pomoc w nauczaniu zdalnym

 

 

CZAT ON-LINE Z BIBLIOTEKARZEM

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikiem BU KUL,

od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-16.00

(usługa dostępna dzięki EBSCO POLSKA)

https://gssapps.ebscohost.com/chat/prod/chat?locale=pl&group=125

 

 

 

Wsparcie dla studentów poprzez nieograniczony dostęp użytkowników do EBSCO eBooks

https://more.ebsco.com/index.php/

 

 

Zdalny dostęp do zasobów elektronicznych poprzez system HAN

Przypominamy o możliwości korzystania z baz danych, czasopism i książek elektronicznych na komputerach poza siecią uniwersytecką - jest to możliwe dzięki systemowi HAN. [EN, RUS]

Instrukcja zdalnego dostępu

 

 

 

 

 

 

Zbiory Biblioteki

     Gromadzone przez Bibliotekę Muzykologii KUL piśmiennictwo (blisko 5000 wol.) obejmuje – obok encyklopedii, słowników, bibliografii, kata­logów i przewodników mu­zycznych – podstawowe działy muzykologii:

     filozofia muzyki (w tym estetyka i psychologia muzyki oraz hermeneutyka muzyczna),

     socjologia muzyki,

     instrumento­znawstwo (zwłaszcza organoznawstwo) i akustyka,

     etnografia muzyczna (w tym folklor religijny),

     teoria muzyki,

     pedagogika muzyczna,

     historia muzyki.

Specyfiką zbiorów jest literatura dotycząca muzyki reli­gijnej ze szczególnym u­względ­nieniem śpiewu i muzyki Kościoła katolickiego (chorał gregoriański, pieśń kościelna, polifonia religijna, muzyka organowa, prawodawstwo muzyki liturgicznej, kościelna praktyka muzyczna).

     Zbiory nutowe (blisko 5900 wol.) obejmują muzykę wokalną, wokalno-instrumentalną i instru­mentalną ze szczególnym uwzględnieniem muzyki religijnej. Z jednej strony służą one wchodzącej w zakres studiów dydaktyce muzycznej (fortepian, organy, chór, dyry­gentura gregoriańska i chóralna), z drugiej zaś stanowią materiał poznawczy i anali­tyczny. Cenną częścią zbioru nutowego jest gromadzona od połowy lat 1990-tych twór­czość religijna kom­pozytorów polskich XX i XXI wieku (ok. 700 druków, rękopisów lub ich kserokopii).

     W zbiorach Biblioteki znajdują się również niezbędne dla celów naukowych i dydaktycz­nych czasopisma muzyczne i muzykologiczne (97 tytułów, w tym 11 tytułów bie­żących), dokumenty dźwiękowe (blisko 2800 płyt gramofo­nowych i kompaktowych, taśm oraz kaset dźwiękowych) zawierające nagrania muzyki po­szczególnych epok i stylów, w tym także muzyki ludowej.

 

 

 

Katalogi

Do dyspozycji czytelników jest katalog kartkowy alfabetyczny (uporządkowany według nazwisk bądź tytułów) i systematyczny (ułożony według działów muzykologii) książek, czasopism, nut i nagrań dźwiękowych. W 2014 r. został on zdigitalizowany i jest dostępny także w postaci elektronicznej (Elektroniczny Katalog Kartkowy Biblioteki Muzykologii KUL).

Część zbiorów (wpisywana na bieżąco od 2009 r. i sukcesywnie uzupełniana wstecz; aktualnie ok. 60% zbiorów) udostępniona jest w zintegrowanym Katalogu Komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej KUL.

Zatem szukając potrzebnej publikacji należy sprawdzić zarówno katalog kartkowy (w czytelni Biblioteki bądź w wersji elektronicznej) jak i komputerowy.

 

 

 

 

Korzystanie z Biblioteki

Z wypożyczalni Biblioteki mogą korzystać tylko pracownicy i studenci Muzykologii KUL Instytutu Nauk o Sztuce.

Zainteresowani spoza Muzykologii mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki na miej­scu, w czytelni, która dysponuje 6 miejscami dla czytelników, 1 stanowiskiem odsłucho­wym (płyty gramofonowe i CD udostępniane są wyłącznie na miejscu) i 1 stanowiskiem komputerowym.

 

 

 

 

 

Pracownik Biblioteki

mgr Stanisław Czajkowski, kustosz

 

 

 

Strona główna Muzykologii KUL (Instytut Nauk o Sztuce)

Autor: Julian Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2021, godz. 14:24 - Stanisław Czajkowski