Prace licencjackie napisane w Instytucie Muzykologii KUL

 

 

2010
(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

 1. Lech Łukasz: Ludowa recepcja kolędy "W dzień Bożego Narodzenia, weseli ludzie". Promotor: Lech dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 2. Strzałkowska Sylwia: Problematyka etnomuzykologiczna w czasopiśmie "Ruch Muzyczny" w latach 2000 2009. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 3. Pietraś Ewa: Problematyka etnomuzykologiczna w czasopiśmie "Muzyka" w latach 2000-2009. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 4. Jaskólska Agnieszka: Ludowa recepcja pieśni pogrzebowej "Już idę do grobu". Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

2011

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

 1. Rodak Barbara: Śpiewy bożonarodzeniowe Łemków na Podkarpaciu. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 2. Hajda Stanisław: Ludowa recepcja pieśni „Kochajmy Pana” na Górnym Śląsku. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

2012

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

 1. Piech Aleksandra: Ludowe przekazy kolędy "Z Narodzenia Pana". Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 2. Borowska Ewa: Ludowe śpiewy wielkanocne w dekanacie. garwolińskim. Studium etnomuzykologiczne. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 3. Harelau Dzmitry: Śpiewy Bożonarodzeniowe w miejscowości Siergi na Białorusi. Studium etnomuzykologiczne. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 4. Dzhana Olha: Teologia śpiewów Mszy Bożego Narodzenia w okresie karolińskim. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

2013

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

 1. Adamowicz Agnieszka: Pieśń katechizmowa „A ty żaczku” jako przykład ludowej recepcji prawd wiary. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 2. Siemaszko Małgorzata: Pieśni o Ojcu Honoracie Koźmińskim w repertuarze Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 3. Kocik Paulina: Repertuar pieśni bożonarodzeniowych w parafii Olszanica (archidiecezja przemyska). Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 4. Olszówka Ewelina: Święto Ofiarowania Pańskiego w polskiej pieśni kościelnej. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 5. Olszówka Urszula: Pieśni do Świętych Archaniołów w polskich śpiewnikach kościelnych. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 6. Chwieralski Krzysztof: Ludowa kultura muzyczno-religijna parafii Mokrelipie (diecezja zamojsko-lubaczowska). Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

2014

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

 1. Cieślikiewicz Dorota: Ludowa recepcja pieśni „Już to po zachodzie słońca”. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 2. Anisienia Agnieszka: Ludowe śpiewy obrzędowe w parafii Żeszczynka. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 3. Dudek Karolina: Muzyka jako element formacji chrześcijańskiej na przykładzie oprawy muzycznej spotkania „Golgota młodych” w Serpelicach. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 4. Jóźwik Paulina: Kultywowanie ludowej tradycji regionalnej na przykładzie działalności zespołu Rokiczanka. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 5. Dzida Monika: Kultura muzyczno-religijna parafii Rozesłania w Chełmie. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 6. Oczkowska Ewa: Kulturotwórcza działalność jednostki na przykładzie Stanisława Pożogi z Wąchocka. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 7. Kosierkiewicz Amelia: Współczesna recepcja muzyki tradycyjnej na przykładzie Orkiestry świętego Mikołaja. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 8. Smolak Anna: Młodzieżowa orkiestra dęta z Obszy (woj. lubelskie) i jej funkcja kulturotwórcza w lokalnym środowisku. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 9. Słomiński Michał: Działalność muzyczna w Chełmskim Domu Kultury. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 10. Zielińska Agata: Promocja ludowych tradycji muzycznych na przykładzie działalności zespołu Jawor w Lublinie. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 11. Lankamer Henryk: Przekazy drukowane i ludowa recepcja kolędy „Mizerna cicha”. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 12. Konieczny Rafał: Kompozycje Seweryna Krajewskiego do tekstów Agnieszki Osieckiej w jego własnym wykonaniu. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

2015

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

 1. Cohut Alfons-Grigore: Działalność Zespołu „Sołonczanka” jako przykład kultywowania polskiej tradycji w Rumunii. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 2. Kosik Mateusz: Kultura muzyczno-religijna w parafii p. w. Najświętszego Serca Jezusa w Kłodnicy Dolnej (archidiecezja lubelska). Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 3. Rak Patryk: Ludowa recepcja śpiewu „Gorzkie żale” w parafii p. w. św. Wawrzyńca w Trzcianie (diecezja rzeszowska). Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 4. Kryńska Paulina: Działalność Drohiczyńskich Warsztatów Muzyki Liturgicznej w diecezji drohiczyńskiej i ich kulturotwórcze znaczenie. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 5. Filipek Sylwia: Kultura muzyczno-religijna w parafii p. w. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 6. Puacz Dominika: Pedagogiczne i artystyczne aspekty metody Emila Jacques-Dalcroze’a, realizowane w ramach przedmiotu „rytmika” w Społecznym Ognisku Baletowym w Lublinie. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 7. Bąk Magdalena: Kultura muzyczno-religijna w parafii p. w. św. Antoniego w Lublinie. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 8. Suwara Patrycja, Zespół Tańca Ludowego UMCS w Lublinie i jego rola w promowaniu ludowej tradycji muzycznej w środowisku akademickim. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 9. Szwajgier Agnieszka: Działalność zespołu „Scholares Minores Pro Musica Antiqua” z Poniatowej jako przykład kształcenia dzieci i młodzieży w tradycji muzyki dawnej. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 10. Tadrzak Julia: Religijna tradycja muzyczna w parafii p. w. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Strabli (diecezja drohiczyńska). Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 11. Martowska Monika: Działalność zespołu Gospel Rain jako przykład promowania muzyki gospel w Polsce. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 12. Wiśniewski Kacper: Kultura muzyczno-religijna w parafii p. w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Glinojecku (diecezja płocka). Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz

2016

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

 1. Barabasz Justyna: Tradycyjne śpiewy adwentowe i bożonarodzeniowe w parafii św. Mikołaja w Rzeszowie. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 2. Biały Lidia: Muzyczne infiltracje folkloru polskiego i folkloru perskiego na przykładzie kultury muzycznej Dzieci Isfahanu w latach 1942 – 1946. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 3. Daśko Katarzyna: Muzyka jako element formacji chrześcijańskiej na przykładzie działalności Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 4. Fajks Julita: "Festiwal Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem" i jego rola w promowaniu tradycyjnej kultury muzycznej w kraju i na świecie. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 5. Hodór Aneta: Jan Cebula i Bronisław Płoch - lasowiaccy skrzypkowie ludowi i wpływ ich kulturotwórczej działalności na muzykę ludową powiatu kolbuszowskiego. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 6. Leń Mariola: Autorski musical religijny na przykładzie działalności Teatru ITP. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 7. Mikucka Monika: Kulturotwórcza działalność jednostki na przykładzie Tadeusza Grabowskiego z Wizny. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 8. Niewiadomska Aleksandra: Mielecka Orkiestra Kameralna i jej wpływ na rozwój lokalnej kultury muzycznej. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 9. Niewiadomski Jacek: Biłgorajska Orkiestra Dęta imienia Czesława Nizio i jej funkcja kulturotwórcza w lokalnym środowisku. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 10. Pawłowska Agata: Tradycja a współczesność w kulturze muzycznej na przykładzie "Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY" w Lublinie. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 11. Rudnicki Piotr: Historia i działalność Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach oraz jej rola w rozwoju regionalnej kultury muzycznej. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 12. Wiewiórka Karol: Ludowa recepcja pieśni „Witaj cierniowa korono". Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz

2017

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

 1. Czarny Monika: Działalność Stowarzyszenia Folklorystycznego „Pawłosiowianie” i jej wpływ na lokalną kulturę ludową. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 2. Jaśkiewicz Katarzyna: Zespół folklorystyczny Gotardowie ze Zwolenia oraz jego rola w kultywowaniu i promowaniu ludowej tradycji Ziemi Radomskiej. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 3. Pawlak Ewelina: Inspiracje w muzyce tradycyjnej i jej współczesna recepcja na przykładzie zespołu folkowego Chłopcy Kontra Basia. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 4. Podczasi Natalia: Kultywowanie i promowanie kultury ludowej na przykładzie działalności zespołu obrzędowo-teatralnego "Strefień" z Jurkowic. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 5. Rams Klaudia: Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej jako przykład propagowania tradycji muzyki dawnej. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 6. Samociuk Błażej: Projekt Muzyczno – Liturgiczny „Wschód - Zachód” jako przykład kultywowania tradycji religijnej muzyki dawnej. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 7. Tkaczyk Agata: Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Św. Brata Alberta w Lublinie. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 8. Torbicz Sebastian: "Festiwal Trzech Kultur" we Włodawie jako przykład kultywowania i promowania w kraju wielokulturowej tradycji miasta. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 9. Jakubowska Klaudia: Schola Gregoriana KUL – 50 lat żywej tradycji chorału gregoriańskiego. Promotor: dr hab. Beata Bodzioch
Autor: Stanisław Czajkowski
Ostatnia aktualizacja: 24.10.2017, godz. 09:31 - Stanisław Czajkowski