Prace licencjackie napisane w Instytucie Muzykologii KUL

 

 

2010
(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

 • Lech Łukasz: Ludowa recepcja kolędy "W dzień Bożego Narodzenia, weseli ludzie". Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Strzałkowska Sylwia: Problematyka etnomuzykologiczna w czasopiśmie "Ruch Muzyczny" w latach 2000 2009. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Pietraś Ewa: Problematyka etnomuzykologiczna w czasopiśmie "Muzyka" w latach 2000-2009. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Jaskólska Agnieszka: Ludowa recepcja pieśni pogrzebowej "Już idę do grobu". Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Zagdańska Anna: Offertoria niedziel per annum w "Ordo Cantus Missae". Rys liturgiczno-muzykologiczny. Promotor: dr B. Bodzioch

 • Karpenko Vlasta: Chorał gregoriański jako źródło kształtowania melodyki w dziele Pawła Łukaszewskiego "Vesperae pro defunctis". Promotor: dr B. Bodzioch

 • Tarnawska Agnieszka: Tradycja śpiewów eucharystycznych w Zgromadzeniu Sióstr św. Dominika. Promotor: dr B. Bodzioch

 

2011

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

 • Rodak Barbara: Śpiewy bożonarodzeniowe Łemków na Podkarpaciu. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Hajda Stanisław: Ludowa recepcja pieśni „Kochajmy Pana” na Górnym Śląsku. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Domańska Anna: Antyfona "Salve Regina" w wybranych śpiewnikach kościelnych. Promotor: dr B. Bodzioch

 • Gwidzińska Marta: Adaptacje hymnów nieszpornych "Deus Creator omnium" i "Lucis Creator optime" w wybranych publikacjach w języku polskim. Promotor: dr B. Bodzioch

 • Wiciejewska Magdalena: Litania loretańska w wybranych polskich śpiewnikach katolickich. Promotor: dr B. Bodzioch

 

2012

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

 • Piech Aleksandra: Ludowe przekazy kolędy "Z Narodzenia Pana". Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Borowska Ewa: Ludowe śpiewy wielkanocne w dekanacie. garwolińskim. Studium etnomuzykologiczne. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Harelau Dzmitry: Śpiewy Bożonarodzeniowe w miejscowości Siergi na Białorusi. Studium etnomuzykologiczne. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Dzhana Olha: Teologia śpiewów Mszy Bożego Narodzenia w okresie karolińskim. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Jabłoniec Paweł: Śpiewy towarzyszące obrzędom Wystawienia i Błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. Promotor: dr B. Bodzioch

 • Hołownia Monika: Antyfony maryjne w polskiej twórczości pieśniowej. Promotor: dr B. Bodzioch

 • Czechowski Jacek: Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w wybranych śpiewnikach katolickich. Promotor: dr B. Bodzioch

 

2013

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

 • Adamowicz Agnieszka: Pieśń katechizmowa „A ty żaczku” jako przykład ludowej recepcji prawd wiary. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Siemaszko Małgorzata: Pieśni o Ojcu Honoracie Koźmińskim w repertuarze Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Kocik Paulina: Repertuar pieśni bożonarodzeniowych w parafii Olszanica (archidiecezja przemyska). Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Olszówka Ewelina: Święto Ofiarowania Pańskiego w polskiej pieśni kościelnej. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Olszówka Urszula: Pieśni do Świętych Archaniołów w polskich śpiewnikach kościelnych. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Chwieralski Krzysztof: Ludowa kultura muzyczno-religijna parafii Mokrelipie (diecezja zamojsko-lubaczowska). Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 

2014

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

 • Cieślikiewicz Dorota: Ludowa recepcja pieśni „Już to po zachodzie słońca”. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Anisienia Agnieszka: Ludowe śpiewy obrzędowe w parafii Żeszczynka. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Dudek Karolina: Muzyka jako element formacji chrześcijańskiej na przykładzie oprawy muzycznej spotkania „Golgota młodych” w Serpelicach. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Jóźwik Paulina: Kultywowanie ludowej tradycji regionalnej na przykładzie działalności zespołu Rokiczanka. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Dzida Monika: Kultura muzyczno-religijna parafii Rozesłania w Chełmie. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Oczkowska Ewa: Kulturotwórcza działalność jednostki na przykładzie Stanisława Pożogi z Wąchocka. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Kosierkiewicz Amelia: Współczesna recepcja muzyki tradycyjnej na przykładzie Orkiestry świętego Mikołaja. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Smolak Anna: Młodzieżowa orkiestra dęta z Obszy (woj. lubelskie) i jej funkcja kulturotwórcza w lokalnym środowisku. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Słomiński Michał: Działalność muzyczna w Chełmskim Domu Kultury. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Zielińska Agata: Promocja ludowych tradycji muzycznych na przykładzie działalności zespołu Jawor w Lublinie. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Lankamer Henryk: Przekazy drukowane i ludowa recepcja kolędy „Mizerna cicha”. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL
 • Konieczny Rafał: Kompozycje Seweryna Krajewskiego do tekstów Agnieszki Osieckiej w jego własnym wykonaniu. Promotor: dr hab. A. Zoła, prof. KUL

 

2015

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

 • Cohut Alfons-Grigore: Działalność Zespołu „Sołonczanka” jako przykład kultywowania polskiej tradycji w Rumunii. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Kosik Mateusz: Kultura muzyczno-religijna w parafii p. w. Najświętszego Serca Jezusa w Kłodnicy Dolnej (archidiecezja lubelska). Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Rak Patryk: Ludowa recepcja śpiewu „Gorzkie żale” w parafii p. w. św. Wawrzyńca w Trzcianie (diecezja rzeszowska). Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Kryńska Paulina: Działalność Drohiczyńskich Warsztatów Muzyki Liturgicznej w diecezji drohiczyńskiej i ich kulturotwórcze znaczenie. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Filipek Sylwia: Kultura muzyczno-religijna w parafii p. w. św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja Apostoła w Kazimierzu Dolnym. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Puacz Dominika: Pedagogiczne i artystyczne aspekty metody Emila Jacques-Dalcroze’a, realizowane w ramach przedmiotu „rytmika” w Społecznym Ognisku Baletowym w Lublinie. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Bąk Magdalena: Kultura muzyczno-religijna w parafii p. w. św. Antoniego w Lublinie. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Suwara Patrycja, Zespół Tańca Ludowego UMCS w Lublinie i jego rola w promowaniu ludowej tradycji muzycznej w środowisku akademickim. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Szwajgier Agnieszka: Działalność zespołu „Scholares Minores Pro Musica Antiqua” z Poniatowej jako przykład kształcenia dzieci i młodzieży w tradycji muzyki dawnej. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Tadrzak Julia: Religijna tradycja muzyczna w parafii p. w. Wniebowstąpienia Pana Jezusa w Strabli (diecezja drohiczyńska). Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Martowska Monika: Działalność zespołu Gospel Rain jako przykład promowania muzyki gospel w Polsce. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Wiśniewski Kacper: Kultura muzyczno-religijna w parafii p. w. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Glinojecku (diecezja płocka). Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz

 

2016

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

 • Barabasz Justyna: Tradycyjne śpiewy adwentowe i bożonarodzeniowe w parafii św. Mikołaja w Rzeszowie. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Biały Lidia: Muzyczne infiltracje folkloru polskiego i folkloru perskiego na przykładzie kultury muzycznej Dzieci Isfahanu w latach 1942 – 1946. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Daśko Katarzyna: Muzyka jako element formacji chrześcijańskiej na przykładzie działalności Wspólnoty Miłości Ukrzyżowanej. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Fajks Julita: "Festiwal Międzynarodowe Poleskie Lato z Folklorem" i jego rola w promowaniu tradycyjnej kultury muzycznej w kraju i na świecie. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Hodór Aneta: Jan Cebula i Bronisław Płoch - lasowiaccy skrzypkowie ludowi i wpływ ich kulturotwórczej działalności na muzykę ludową powiatu kolbuszowskiego. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Leń Mariola: Autorski musical religijny na przykładzie działalności Teatru ITP. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Mikucka Monika: Kulturotwórcza działalność jednostki na przykładzie Tadeusza Grabowskiego z Wizny. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Niewiadomska Aleksandra: Mielecka Orkiestra Kameralna i jej wpływ na rozwój lokalnej kultury muzycznej. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Niewiadomski Jacek: Biłgorajska Orkiestra Dęta imienia Czesława Nizio i jej funkcja kulturotwórcza w lokalnym środowisku. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Pawłowska Agata: Tradycja a współczesność w kulturze muzycznej na przykładzie "Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY" w Lublinie. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Rudnicki Piotr: Historia i działalność Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach oraz jej rola w rozwoju regionalnej kultury muzycznej. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Wiewiórka Karol: Ludowa recepcja pieśni „Witaj cierniowa korono". Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz

 

2017

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

 • Czarny Monika: Działalność Stowarzyszenia Folklorystycznego „Pawłosiowianie” i jej wpływ na lokalną kulturę ludową. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Jaśkiewicz Katarzyna: Zespół folklorystyczny Gotardowie ze Zwolenia oraz jego rola w kultywowaniu i promowaniu ludowej tradycji Ziemi Radomskiej. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Pawlak Ewelina: Inspiracje w muzyce tradycyjnej i jej współczesna recepcja na przykładzie zespołu folkowego Chłopcy Kontra Basia. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Podczasi Natalia: Kultywowanie i promowanie kultury ludowej na przykładzie działalności zespołu obrzędowo-teatralnego "Strefień" z Jurkowic. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Rams Klaudia: Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej jako przykład propagowania tradycji muzyki dawnej. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Samociuk Błażej: Projekt Muzyczno – Liturgiczny „Wschód - Zachód” jako przykład kultywowania tradycji religijnej muzyki dawnej. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Tkaczyk Agata: Kultura muzyczno-religijna parafii pw. Św. Brata Alberta w Lublinie. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Torbicz Sebastian: "Festiwal Trzech Kultur" we Włodawie jako przykład kultywowania i promowania w kraju wielokulturowej tradycji miasta. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz
 • Jakubowska Klaudia: Schola Gregoriana KUL – 50 lat żywej tradycji chorału gregoriańskiego. Promotor: dr hab. Beata Bodzioch

 

2018

(Katedra Etnomuzykologii i Hymnologii)

 • Chorzępa Wiktoria: Muzyka jako element formacji chrześcijańskiej na przykładzie działalności Drogi Neokatechumenalnej w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz

 • Firlej Monika: Zespół Pieśni i Tańca „Lubartowiacy” oraz jego rola w kultywowaniu i promowaniu muzycznej tradycji Ziemi Lubartowskiej. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz

 • Habza Alicja: Religijna tradycja muzyczna parafii pw. Św. Teodora w Wojciechowie (archidiecezja lubelska). Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz

 • Hrycyszyn Edyta: Śpiewy liturgiczne w języku polskim – rozwój historyczny. Promotor: dr hab. Beata Bodzioch

 • Kula Piotr: „Werdebusy Dobczyckie” jako kapela podwórkowa i grupa kolędnicza „Szopka z lalkami” oraz ich kulturotwórcze znaczenie w środowisku lokalnym. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz

 • Kusiak Marta: Działalność zespołu Capella All Antico z Zamościa w kontekście kultury miasta. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz

 • Pijas Marta: Zespół ludowy „Sławiniacy” z Lublina oraz jego rola w kultywowaniu i promowaniu lokalnej tradycji muzycznej. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz

 • Prusiewicz Konrad: Współczesna recepcja muzyki tradycyjnej na przykładzie Sceny Otwartej Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz

 • Selevaniuk Irene: Polska kultura muzyczno-religijna w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Berdyczowie na Ukrainie. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz

 • Umeh Antoni: Rozwój historyczny muzyki liturgicznej w diecezji Awka w Nigerii w latach 1977-2017. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz

 • Wileński Radosław: Kultura muzyczno-religijna kościoła seminaryjno-parafialnego pw. Królowej Apostołów w Ożarowie Mazowieckim. Promotor: dr Kinga Strycharz-Bogacz

Autor: Stanisław Czajkowski
Ostatnia aktualizacja: 04.01.2019, godz. 11:01 - Stanisław Czajkowski