Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 17 września 2017r. zmarł Pan mgr Andrzej Paluchowski, Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w latach 1976-1997.

 

Odszedł Wybitny Bibliotekarz, Człowiek wielkiego serca i dobroci, któremu tak wiele zawdzięcza Uniwersytet, jego pracownicy i całe środowisko bibliotekarskie w Polsce.

 

Requiescat in pace!

 

Dyrekcja i Pracownicy

Biblioteki Uniwersyteckiej KUL


Msza święta żałobna zostanie odprawiona w Kościele Akademickim KUL
30 września 2017 roku (sobota) o godz. 10.00.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

 

14.08.2017 - 07.10.2017

Wystawa

 

Biblioteka Uniwersytecka KUL serdecznie zaprasza na wystawę

THEATRUM CORONATIONIS IMAGINIS DEIPARAE. Koronacje cudownych wizerunków Matki Bożej w okresie staropolskim (w 300. rocznicę koronacji obrazu jasnogórskiego 1717-2017), którą będzie można zwiedzać od 16 sierpnia w Czytelni Teologiczno-Filozoficznej na IV piętrze BU.

Więcej...

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach w języku polskim prowadzonych na platformie WebEx. Tematy szkoleń prowadzonych we wrześniu:

  • Web of Science - wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych
  • Jak poprawić brakujące cytowania i błędy w rekordach w Web of Science?
  • Web of Science - wyszukiwanie nazwy instytucji
  • Nowości na platformie Web of Science

Zarejestruj się