Rok 2021 został ustanowiony Rokiem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901-1981).
 
W tym roku obchodzimy także 120. rocznicę Jego urodzin oraz 40. rocznicę śmierci. Prymas Tysiąclecia był szczególnie związany z KUL oraz z Biblioteką Uniwersytecką. Jako metropolita lubelski w 1947 r. przekazał Uczelni budynek przy ul. Chopina 27, w którym obecnie znajduje się nasza Biblioteka. Wzbogacił również zbiory biblioteczne o jedne z najcenniejszych skarbów – rękopisy z Archiwum Filomatów.
 
Stefan Wyszyński to jeden z patronów roku 2021, o którym Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: „Oby Kościół i naród pozostał mocny dziedzictwem Stefana kardynała Wyszyńskiego. Oby to dziedzictwo trwało w nas”.
 
Wielkim przesłaniem i dziedzictwem myśli oraz działań Prymasa Tysiąclecia jest miłość do Ojczyzny. Kardynał mówił:
„Gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że Prymas zdradził sprawy Boże – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas ma nieczyste ręce – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas stchórzył – nie wierzcie. Gdy będą mówili, że Prymas działa przeciwko narodowi i naszej Ojczyźnie – nie wierzcie. Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej”.
 
Prześladowany, pomawiany i więziony pozostawał jednak nieugięty, podkreślając jak ważna po miłości do Boga, jest miłość do Ojczyzny. W trudnych czasach dla Polski podkreślał:
„Naród polski ma szlachetne ambicje, aby podnosić się jak Feniks z popiołów. Przez całe dziesiątki lat wierzyliśmy nie tylko w zmartwychwstanie Chrystusa, ale i w zmartwychwstanie Ojczyzny. Wiara, że podniesione będą ciała ludzkie, jak dźwignięte było z grobu Ciało Chrystusa, ta wiara wszczepiona w życie narodu przez Kościół, budziła ambicję, iż nie można się poddać niszczycielskiemu dziełu nienawiści i owocom śmierci. Przeciwnie, należy podnieść czoło, dłonie i zabrać się do dzieła".
 
Zapraszamy do zapoznania się z książkami Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz publikacjami poświęconymi Jego życiu i twórczości:
 
 
Zdjęcie Kardynała Stefana Wyszyńskiego dostępne w Bibliotece Cyfrowej KUL: LINK
 

Fot. zbiorów: Sławomir Stasz/BU KUL
 

Poprzednie wpisy:

 

 


 

 

Autor: Małgorzata Augustyniuk
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2021, godz. 14:39 - Małgorzata Augustyniuk